ENQUESTES SOBRE LA SITUACIÓ DEL VALENCIÀ

ENQUESTES SOBRE LA SITUACIÓ DEL VALENCIÀ

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüïsme, continuant el treball de les enquestes que va realitzar des dels anys huitanta del segle passat el Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES), que va dirigir Rafael Ninyoles, s'encarrega de dur a terme estudis i treballs dirigits a conéixer la situació del valencià en diferents àmbits (general, administratiu, econòmic...).

En aquest apartat es presenta material divulgatiu, en forma de fitxes i taules en documents pdf descarregables, dels resultats de tots aquests estudis, tot classificat per temes i ordenat cronològicament. Més avall s'informa sobre les enquestes que s'estan duent a terme en el present. Pròximament s'habilitarà una sol·licitud per a accedir a les dades completes de les enquestes del fons.

Fons d’enquestes

a. Ús general

 

 • 2021 | Coneixement i ús social del valencià
[Síntesi de resultats] [cast.] [angl.]
 • 2015 | Coneixement i ús social del valencià
[Síntesi de resultats]   [cast.] [angl.]
 • 2010 | Coneixement i ús social del valencià
[Síntesi de resultats] [Taules-resum]  [Desplegable divulgatiu]
 • 2005 | Coneixement i ús social del valencià
[Síntesi de resultats] [Taules-resum]  [Desplegable divulgatiu]
 • 2001 | Coneixement i ús del valencià
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1995 | Coneixement i ús del valencià
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1992 | Coneixement i ús del valencià
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1989 | Coneixement i ús del valencià
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1985 | Problemàtica sociolingüística a la Comunitat Valenciana
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

 

 • 2015 | Anàlisi dels resultats del Cens de població de 2011
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 2004 | Anàlisi dels resultats del Cens de població de 2001
[Síntesi de resultats] [Taules-resum]  [Comparativa] 
 • 1998 | Anàlisi dels resultats del Cens de població de 1991
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1988 | Anàlisi dels resultats del Padró d'habitants de 1986
[Síntesi de resultats] [Taules-resum]  [Versió completa] 

b. Ús en l’Administració

 • 2022 | Ús del valencià en l'Administració de la Generalitat
[Síntesi de resultats]   [cast.] [angl.]
 • 2016 | Ús del valencià en l'Administració de la Generalitat
[Síntesi de resultats] [cast.] [angl.]
 • 2004 | Ús del valencià en els funcionaris i personal de l'Administració autonòmica
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1991 | Ús del valencià dins els departaments de l'Administració autonòmica valenciana
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1989 | Ús del valencià per funcionaris i personal de l'Administració autonòmica
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1987 | Ús del valencià per funcionaris i personal de l'Administració pública valenciana
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

 • 2017 | Enquesta d'actituds i usos lingüístics en la sanitat pública valenciana
[Síntesi de resultats] [cast.] [angl.]

 • 2017 | Enquesta d'actituds i usos lingüístics en la justícia valenciana
[Síntesi de resultats] [cast.] [angl.]

 • 2018 | Enquesta d'actituds i usos lingüístics en l'Administració local valenciana
[Síntesi de resultats] [cast.] [angl.]
 • 1992 | El valencià a l'Administració local: Àrea Metropolitana de València
[Taules-resum] 
 • 1991 | El valencià a l'Administració local
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1988 | Usos i actituds lingüístiques en els funcionaris i personal de l'Administració local
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1987 | Ús del valencià en l'Administració local
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

c. Ús social (I): ciutats valencianes

 • 2008 | Ús del valencià en el municipi d'Alacant
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1994 | Alacant–Elx: espais culturals, economia i territori
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1994 | Alacant: espais culturals, economia i territori
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1994 | Elx: espais culturals, economia i territori
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

 • 2006 | Cultura i llengua en la dinàmica social de la ciutat de València
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1993 | Cultura i llengua en la dinàmica social de la ciutat de València
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

 • 1995 | Cultura i llengua en la dinàmica social de la ciutat de Castelló
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

c. Ús social (II): sectors econòmics

 • 1993 | El valencià a les grans superfícies comercials: València i àrea metropolitana
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1991 | El valencià en l'àmbit comercial i de consum
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1987 | Situació sociolingüística en l'àmbit empresarial: sector terciari avançat
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1986 | El valencià en l'àmbit comercial i financer
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

c. Ús social (III): mitjans de comunicació

 • 1993 | Estudi quantitatiu sobre l'ús del valencià a la ràdio
[Taules-resum] 
 • 1990 | Estudi quantitatiu sobre l'ús del valencià a la ràdio
[Taules-resum] 

 • 1996 | Sondeig d'opinió sobre l'ús del valencià a la televisió
[Taules-resum] 
 • 1994 | Sondeig d'opinió sobre l'ús del valencià a la televisió
[Taules-resum] 
 • 1992 | Sondeig d'opinió sobre l'ús del valencià a la televisió
[Taules-resum] 
 • 1991 | Sondeig d'opinió sobre l'ús del valencià a la televisió
[Taules-resum] 
 • 1990 | Sondeig d'opinió sobre l'ús del valencià a la televisió
[Taules-resum] 
 • 1988 | Sondeig d'opinió sobre l'ús del valencià a la televisió
[Taules-resum] 

 • 1991 | El valencià als mitjans de comunicació escrita
  [Fitxa tècnica] 
 • 1987 | Sondeig viabilitat revista
[Taules-resum] 

d. Altres àmbits

 • 2004 | Coneixement del valencià: dades comparades (1985-2001)
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1991 | L'ús del valencià en els processos electorals
[Taules-resum] 
 • 1991 | L'ús del valencià en la senyalització dels serveis, vies i transports públics
[Fitxa tècnica] 
 • 1989 | El valencià en l'àmbit de l'ensenyament
  [Fitxa tècnica]