T'interessa

Portals

Organismes

Arxiu Ninyoles

ENQUESTES SOBRE LA SITUACIÓ DEL VALENCIÀ

ENQUESTES SOBRE LA SITUACIÓ DEL VALENCIÀ

La Subdirecció General de Política Lingüística, seguint el treball de les enquestes que va realitzar des dels anys huitanta del segle passat el Servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES), que va dirigir Rafael Ninyoles, s'encarrega de dur a terme estudis i treballs dirigits a conéixer la situació del valencià en diferents àmbits (general, administratiu, econòmic, etc.).

En este apartat es presenta material divulgatiu, en forma de fitxes i taules en documents pdf descarregables, dels resultats de tots estos estudis, classificats per temes i ordenat cronològicament. Més avall s'informa sobre les enquestes que s'estan duent a terme en el present. Pròximament, s'habilitarà una sol·licitud per a accedir a les dades completes de les enquestes del fons.

Fons d’enquestes

a. Ús general

 

 • 2023 | Baròmetre d'usos personals, professionals i públics del valencià
[Baròmetre]  
 • 2021 | Coneixement i ús social del valencià
[Síntesi de resultats] [cast.] [angl.]
 • 2015 | Coneixement i ús social del valencià
[Síntesi de resultats]   [cast.] [angl.]
 • 2010 | Coneixement i ús social del valencià
[Síntesi de resultats] [Taules-resum]  [Desplegable divulgatiu]
 • 2005 | Coneixement i ús social del valencià
[Síntesi de resultats] [Taules-resum]  [Desplegable divulgatiu]
 • 2001 | Coneixement i ús del valencià
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1995 | Coneixement i ús del valencià
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1992 | Coneixement i ús del valencià
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1989 | Coneixement i ús del valencià
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1985 | Problemàtica sociolingüística a la Comunitat Valenciana
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

 

 • 2015 | Anàlisi dels resultats del Cens de població de 2011
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 2004 | Anàlisi dels resultats del Cens de població de 2001
[Síntesi de resultats] [Taules-resum]  [Comparativa] 
 • 1998 | Anàlisi dels resultats del Cens de població de 1991
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1988 | Anàlisi dels resultats del Padró d'habitants de 1986
[Síntesi de resultats] [Taules-resum]  [Versió completa] 

b. Ús en l’Administració

 • 2022 | Ús del valencià en l'Administració de la Generalitat
[Síntesi de resultats]   [cast.] [angl.]
 • 2016 | Ús del valencià en l'Administració de la Generalitat
[Síntesi de resultats] [cast.] [angl.]
 • 2004 | Ús del valencià en els funcionaris i personal de l'Administració autonòmica
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1991 | Ús del valencià dins els departaments de l'Administració autonòmica valenciana
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1989 | Ús del valencià per funcionaris i personal de l'Administració autonòmica
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1987 | Ús del valencià per funcionaris i personal de l'Administració pública valenciana
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

 • 2017 | Enquesta d'actituds i usos lingüístics en la sanitat pública valenciana
[Síntesi de resultats] [cast.] [angl.]

 • 2017 | Enquesta d'actituds i usos lingüístics en la justícia valenciana
[Síntesi de resultats] [cast.] [angl.]

 • 2018 | Enquesta d'actituds i usos lingüístics en l'Administració local valenciana
[Síntesi de resultats] [cast.] [angl.]
 • 1992 | El valencià a l'Administració local: Àrea Metropolitana de València
[Taules-resum] 
 • 1991 | El valencià a l'Administració local
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1988 | Usos i actituds lingüístiques en els funcionaris i personal de l'Administració local
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1987 | Ús del valencià en l'Administració local
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

c. Ús social (I): ciutats valencianes

 • 2008 | Ús del valencià en el municipi d'Alacant
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1994 | Alacant–Elx: espais culturals, economia i territori
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1994 | Alacant: espais culturals, economia i territori
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1994 | Elx: espais culturals, economia i territori
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

 • 2006 | Cultura i llengua en la dinàmica social de la ciutat de València
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1993 | Cultura i llengua en la dinàmica social de la ciutat de València
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

 • 1995 | Cultura i llengua en la dinàmica social de la ciutat de Castelló
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

c. Ús social (II): sectors econòmics

 • 1993 | El valencià a les grans superfícies comercials: València i àrea metropolitana
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1991 | El valencià en l'àmbit comercial i de consum
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1987 | Situació sociolingüística en l'àmbit empresarial: sector terciari avançat
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1986 | El valencià en l'àmbit comercial i financer
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 

c. Ús social (III): mitjans de comunicació

 • 1993 | Estudi quantitatiu sobre l'ús del valencià a la ràdio
[Taules-resum] 
 • 1990 | Estudi quantitatiu sobre l'ús del valencià a la ràdio
[Taules-resum] 

 • 1996 | Sondeig d'opinió sobre l'ús del valencià a la televisió
[Taules-resum] 
 • 1994 | Sondeig d'opinió sobre l'ús del valencià a la televisió
[Taules-resum] 
 • 1992 | Sondeig d'opinió sobre l'ús del valencià a la televisió
[Taules-resum] 
 • 1991 | Sondeig d'opinió sobre l'ús del valencià a la televisió
[Taules-resum] 
 • 1990 | Sondeig d'opinió sobre l'ús del valencià a la televisió
[Taules-resum] 
 • 1988 | Sondeig d'opinió sobre l'ús del valencià a la televisió
[Taules-resum] 

 • 1991 | El valencià als mitjans de comunicació escrita
  [Fitxa tècnica] 
 • 1987 | Sondeig viabilitat revista
[Taules-resum] 

d. Altres àmbits

 • 2004 | Coneixement del valencià: dades comparades (1985-2001)
[Síntesi de resultats] [Taules-resum] 
 • 1991 | L'ús del valencià en els processos electorals
[Taules-resum] 
 • 1991 | L'ús del valencià en la senyalització dels serveis, vies i transports públics
[Fitxa tècnica] 
 • 1989 | El valencià en l'àmbit de l'ensenyament
  [Fitxa tècnica] 

Microdades

Microdades

La Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana posa a disposició d’investigadors l’accés a les matrius de dades de les enquestes recents sobre l’ús del valencià promogudes per la Direcció General. 

Estes dades es presenten en fitxers que contenen les dades individuals d'una estadística, convenientment anonimitzades, és a dir, sense cap informació personal. Es tracta de fitxers amb estructura de camps que recullen per a cada registre individual de l'enquesta els valors que pren cada variable. Les dades apareixen sense agregar, per la qual cosa per a l'estudi es necessiten programes adequats per al tractament de dades estadístiques. 

Les persones que utilitzen estos fitxers de microdades s’han de comprometre a: 

 • No cedir-les a altres. 
 • No utilitzar-les per a altres finalitats. 
 • Comunicar els resultats dels estudis a la Direcció General. 
 • Citar, en qualsevol publicació, la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística com a font de les dades primàries. 
 • Reflectir en la publicació el fet que són responsables exclusivament del grau d'exactitud o fiabilitat de la informació derivada per elaboració pròpia.
 • Eliminar el fitxer cedit en la data de finalització de l'estudi.

La Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística no es responsabilitza dels resultats que els usuaris obtinguen a partir d'estos fitxers basats en els seus propis càlculs. 

Per a accedir al fitxer de microdades d'una enquesta de les indicades a continuació, ha d’omplir el formulari, i enviar-lo a la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística mitjançant el tràmit general de sol·licituds de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. S’avaluarà la sol·licitud i es contestarà en un termini de 10 dies. 

Enquestes disponibles: 

 • 2021 Enquesta de coneixement i ús social del valencià
 • 2022 Ús del valencià en l'Administració de la Generalitat
 • 2023 Baròmetre d'usos personals, professionals i públics del valencià