T'interessa

Portals

Organismes

Presentació

Presentació

Elabora els criteris lingüístics institucionals respecte a les llengües oficials, assessora la Generalitat en qüestions lingüístiques i tradueix i corregeix els textos que li encomanen els òrgans competents.

Cap del servei
Àngels Jericó Dindinger

Servei d'Acompanyament Lingüístic a les Administracions Públiques

Servei d'Acompanyament Lingüístic a les Administracions Públiques