T'interessa

Portals

Organismes

Enquesta sociològica a la ciutat de València 2006

Enquesta sociològica a la ciutat de València 2006

Fitxa tècnica

UNIVERS: col·lectiu de persones de 15 i més anys residents al municipi de València, segons les dades actualitzades del Padró municipal d'habitants de 2005, publicat a l'Anuari Estadístic de la Ciutat de València (Ajuntament de València)

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.111 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3 %

INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: la mostra es distribuïx entre els 19 districtes municipals de València de forma directament proporcional a la població de 15 i més anys resident en cadascun d'aquests.
Dins de cada districte, les entrevistes corresponents es distribuïxen proporcionalment a la població dels seus barris i a les quotes de sexe i estrats d'edat reflectides en el Padró municipal
La mostra corresponent per a cada districte és la següent:

 • 01- Ciutat Vella (35)
 • 06- El Pla del Real  (43)
 • 11- Poblats Marítims (82)
 • 16- Benicalap (58)
 • 02- L'Eixample (61)
 • 07- L'Olivereta (69)
 • 12- Camins al Grau  (86)
 • 17- Pobles del Nord (8)
 • 03- Extramurs (70)
 • 08- Patraix (73)
 • 13- Algirós (59)
 • 18- Pobles de l'Oest (19)
 • 04- Campanar  (48)
 • 09- Jesús (75)
 • 14- Benimaclet (44)
 • 19- Pobles del Sud (28)
 • 05- La Saïdia (69)
 • 10- Quatre Carreres (104)
 • 15- Rascanya (70)

SELECCIÓ DE L'ÚLTIMA UNITAT DE MOSTREIG: sistema de ruta aleatòria (random route).
Sistema de quotes (distribució per sexe i edat dels padrons municipals)

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 2006 (desembre)

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES).
Secretaria Autonòmica d'Educació. Conselleria d'Educació, Generalitat Valenciana

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES)


DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Base (N): 1111
Gens
Un poc
Bastant bé
Perfecta-
ment
Gens /
Un poc
Bastant bé /
Perfectament
Entén
 3,8 %
15,9 %
37,9 %
42,0 %
19,7 %
79,9 %
Sap parlar
15,4 %
28,3 %
30,6 %
25,7 %
43,7 %
56,3 %
Sap llegir
16,3 %
26,0 %
36,3 %
21,2 %
42,3 %
57,5 %
Sap escriure
34,1 %
25,6 %
25,3 %
15,0 %
59,7 %
40,3 %

DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua en què parla...
 Base (N): 1111  
 A
casa 
Amb
amistats
En el
treball
Relacions
internes
En el
treball
Relacions
externes
Al
carrer
Gent que
no coneix
En
botigues
Tradicionals
Grans
comerços
Sempre valencià
11,0 %
 4,6 %
 3,6 %
 2,3 %
 2,5 %
 2,4 %
 2,4 %
Generalment valencià
 4,4 %
 6,7 %
 3,9 %
 2,9 %
 3,1 %
 2,6 %
 2,5 %
Més valencià que castellà
 1,7 %
 2,7 %
 2,2 %
 2,3 %
 2,0 %
 2,6 %
 2,1 %
Indistintament
10,4 %
18,1 %
18,4 %
20,3 %
21,2 %
21,2 %
19,3 %
Més castellà que valencià
 3,1 %
 2,9 %
 3,2 %
 3,9 %
 3,1 %
 2,9 %
 2,4 %
Generalment castellà
10,4 %
12,5 %
11,9 %
12,6 %
13,7 %
13,0 %
12,6 %
Sempre castellà
59,0 %
52,2 %
49,0 %
47,6 %
54,1 %
55,5 %
58,4 %
NS/NC
-
-
 7,9 %
 8,1 %
-
-
-

 
Llig en valencià
Rètols / senyalitzacions
75,2 %
Anuncis publicitaris / propaganda
73,5 %
Textos festius
64,2 %
Comunicacions
55,3 %
Revistes
45,3 %
Llibres
40,0 %
Cap cosa
22,1 %

 
Escriu en valencià
22,1 %
No
77,9 %
NS/NC
 0,1 %
Quan? Base: escriu (N:245)
Estudis (propis o de fills/es)
44,9 %
Treball
15,1 %
Notes personals
12,2 %
Cartes
 1,6 %
Per gust
 1,6 %
Sempre, normalment
11,8 %
E-mail (correu electrònic)
 3,3%
Documents impresos
 5,3%
Missatge de mòbil
 5,7%
Altres
 4,1 %
NS/NC
 5,7 %
-

 
El valencià s'usa actualment a València
Gens
 2,8 %
Poc
32,0 %
Normal
42,2 %
Bastant
20,3 %
Molt
 2,2 %
NS/NC
 0,5 %

 
El valencià...
Socialment s'usa
Hauria d'usar-se
Més
38,4 %
52,0 %
Igual
45,2 %
41,3 %
Menys
14,6 %
 5,0 %
NS/NC
 1,8 %
 1,6 %

 
Consideració respecte del grau d'ús del valencià
Normal (actualment)
42,2 %
Igual que fa uns anys
45,2 %
Igual que en el futur
41,3 %