T'interessa

Portals

Organismes

Preguntes més freqüents

L'alta, modificació o baixa del número de compte per al pagament de la subvenció es fa telemàticament. Teniu tota la informació en aquesta guia.

Els logotips de les conselleries de la Generalitat es poden descarregar des d'aquesta pàgina del Manual corporatiu.

Els de la campanya Sempreteua. La teua llegua són en aquest apartat del web de la campanya.

Els telèfons per a consultes sobre subvencions són:

  • 961 970 072 i 961 970 455 (mitjans de comunicació social)
  • 961 970 260 (ajuntaments)
  • 961 970 447 y 961 970 038 (entitats sense finalitat lucrativa)
  • 961 970 633 (traducció)

Primera fase:
Publicació de les bases en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
 
Segona fase:
Publicació de la convocatòria anual en el DOGV.
 
Tercera fase:
Presentació de la sol·licitud de subvenció en el temps i en la forma que s'indique en la convocatòria.
 
Quarta fase:
Publicació de la resolució de concessió de subvenció en el DOGV.
Notificació de la concessió de subvenció per mitjà de l'adreça de correu electrònica indicat en la sol·licitud a aquest efecte.
 
Quinta fase:
Justificació de la subvenció en el temps i en la forma que s'indique en la convocatòria.
 
Sexta fase:
Hisenda paga la subvenció.

Cal mirar-ho en les bases i en la convocatòria en els articles que fan referència a:
- Convocatòria, termini i forma de presentació de les sol·licituds
- Sol·licitud, terminis i tramitació

Cal que acrediteu les clàusules socials mitjançant qualsevol de les maneres que es preveuen en el punt nové de l'Acord de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s'establixen directrius per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com en matèria de subvencions de l'Administració de la Generalitat.

Són subvencionables les despeses de desplaçament i d'allotjament en alguns dels programes i de les convocatòries.
No són subvencionables en cap convocatòria ni en cap programa les despeses per dietes, excepte si s'estableix específicament en la convocatòria o en les bases.

Són els béns i altres objectes pertanyents a una persona, a una comunitat o a una empresa, com per exemple el mobiliari, els ordinadors, les impressores, etc.

Cal mirar-ho en les bases i en la convocatòria, en els articles que fan referència a alguna d'aquestes qüestions:
  • les actuacions i despeses subvencionables
  • les accions objecte d'ajuda i opcions
  • accions objecte de les subvencions
  • objectius i costos subvencionables
La resta de despeses que genere una activitat de promoció del valencià que no estiguen especificades en les bases o en la convocatòria no seran subvencionables.

Cal mirar-ho en les bases i en la convocatòria, en l'apartat sobre:
- Justificació de la subvenció
— 10 articles per pàgina
Mostrant 1 - 10 de 15 resultats