Preguntes més freqüents

L'alta, modificació o baixa del número de compte per al pagament de la subvenció es fa telemàticament. Teniu tota la informació en aquesta guia.

Els logotips de les conselleries de la Generalitat es poden descarregar des d'aquesta pàgina del Manual corporatiu.

Els de la campanya Sempreteua. La teua llegua són en aquest apartat del web de la campanya.

 

El personal del Servei de Promoció hem canviat de número de telèfon i els nous encara no apareixen en les guies de personal. Els telèfons per a consultes sobre subvencions són:

 

- 961970 012 i 961970915 (mitjans de comunicació social)

- 961970 260 (ajuntaments)

- 961970 447 i 961970 038 (entitats sense finalitat lucrativa)

- 961970 633 (traducció)

Primera fase:
Publicació de les bases en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
 
Segona fase:
Publicació de la convocatòria anual en el DOGV.
 
Tercera fase:
Presentació de la sol·licitud de subvenció en el temps i en la forma que s'indique en la convocatòria.
 
Quarta fase:
Publicació de la resolució de concessió de subvenció en el DOGV.
Notificació de la concessió de subvenció per mitjà de l'adreça de correu electrònica indicat en la sol·licitud a aquest efecte.
 
Quinta fase:
Justificació de la subvenció en el temps i en la forma que s'indique en la convocatòria.
 
Sexta fase:
Hisenda paga la subvenció.
 

Cal mirar-ho en les bases i en la convocatòria en l'article que fa referència a:
- Convocatòria, termini i forma de presentació de les sol·licituds
- Sol·licitud, terminis i tramitació
 

Són subvencionables les despeses de desplaçament i d'allotjament depenent del programa i de la convocatòria.
No són subvencionables en cap convocatòria ni en cap programa les despeses per dietes, excepte que s'incloguen específicament en la convocatòria o en les bases.

Són els béns i altres objectes pertanyents a una persona, a una comunitat o a una empresa, com per exemple el mobiliari, els ordinadors, les impressores, etc.

Cal mirar-ho en les bases i en la convocatòria en l'article que fa referència a:
- les actuacions i despeses subvencionables o
- les accions objecte d'ajuda i opcions o
- accions objecte de les subvencions o
- objectius i costos subvencionables.
 
La resta de despeses que genere una activitat de promoció del valencià que no estiguen especificades en les bases o en la convocatòria no seran subvencionables.

Cal mirar-ho en les bases i en la convocatòria:
- Justificació de la subvenció
— 10 articles per pàgina
Mostrant 1 - 10 de 15 resultats