Plans de control

Plans de control

El Pla Anual d'Actuacions de Control (PAAC) de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme és la programació de les actuacions de control a realitzar pel Servei de Promoció en el marc de les responsabilitats adquirides en la gestió de les subvencions.

L'objectiu general del PAAC és verificar el compliment de la normativa vigent en matèria de subvencions.

El Pla vol contribuir a la millora de l'eficàcia, eficiència, economia i oportunitat de la despesa, i també a la millora del rendiment o utilitat del pressupost públic.

 

PAAC 2020

  • Pla de Control a la línia de subvencions a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i municipis del Carxe concedides l'any 2016.

  • Pla de Control a la línia de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social, concedides l'any 2016.

  • Pla de Control a la línia de subvencions per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital, concedides l'any 2016.

 

Pla de Control 2022

Pla de control a la línia de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies concedides en l'any 2021