T'interessa

Portals

Organismes

Plans de control

Plans de control

El Pla Anual d'Actuacions de Control (PAAC) de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme és la programació de les actuacions de control a realitzar pel Servei de Promoció en el marc de les responsabilitats adquirides en la gestió de les subvencions.

L'objectiu general del PAAC és verificar el compliment de la normativa vigent en matèria de subvencions.

El Pla vol contribuir a la millora de l'eficàcia, eficiència, economia i oportunitat de la despesa, i també a la millora del rendiment o utilitat del pressupost públic.

 

Pla de Control 2020

Pla de Control 2020 a les subvencions concedides l'any 2019.

 

Pla de Control 2021

Pla de Control 2021 a les subvencions concedides l'any 2020.

 

Pla de Control 2022

Pla de control a la línia de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies concedides en l'any 2021.

 

Pla de Control 2024

Pla de control a les línies de subvencions concedides en l'exercici pressupostari de 2021. 

Pla de control a les línies de subvencions concedides en l'exercici pressupostari de 2022. 

Pla de control a les línies de subvencions concedides en l'exercici pressupostari de 2023.