T'interessa

Portals

Organismes

Direcció General

Direcció General

Direcció General

La Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística assumeix les funcions de la política lingüística de la Generalitat i del multilingüisme en els àmbits no universitaris, i la gestió de les escoles oficials d'idiomes. Coordina la Comissió Interdepartamental per a l'Ús del Valencià, impulsa el desplegament de la legislació lingüística que es deriva de l'Estatut d'Autonomia i la gestió del multilingüisme.

Director general
Ignacio Martínez Arrúe