Lectorats

Lectorats

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme té també la funció de fomentar la cooperació i la coordinació amb altres entitats estatals i internacionals, per a la difusió i la promoció del valencià.

En l'àmbit universitari, el curs acadèmic 2011-2012 va finalitzar el programa de lectorats de llengua, literatura i cultura valencianes que organitzaven les universitats valencianes i finançaven a tres bandes l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Conselleria d'Educació i les universitats de València, Alacant i Castelló. Per tal d'assegurar la continuïtat d'alguns dels lectorats, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Institut Ramon Llull van signar convenis anuals entre 2012 i 2015.

Des de 2015, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha assumit la col·laboració amb l'Institut Ramon Llull en la promoció del valencià i en la creació i manteniment de lectorats de valencià en universitats de l'exterior de l'àmbit lingüístic. Aquesta col·laboració s'ha vehiculat amb un conveni marc amb l'Institut Ramon Llull que dona cobertura als convenis que es firmen anualment amb la institució, que concreten els lectorats específics.

S'han signat convenis anuals des de 2017, per tal de col·laborar en el manteniment dels lectorats establits en les universitats següents:

Del 3 al 21 de maig de 2021, l'Institut Ramon Llull ha organitzat una convocatòria de selecció de professorat a les universitats amb les quals col·labora per a cobrir places vacants.