T'interessa

Portals

Organismes

Lectorats

Lectorats

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme té també la funció de fomentar la cooperació i la coordinació amb altres entitats estatals i internacionals, per a la difusió i la promoció del valencià.

En l'àmbit universitari, el curs acadèmic 2011-2012 va finalitzar el programa de lectorats de llengua, literatura i cultura valencianes que organitzaven les universitats valencianes i finançaven a tres bandes l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Conselleria d'Educació i les universitats de València, Alacant i Castelló. Per tal d'assegurar la continuïtat d'alguns dels lectorats, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Institut Ramon Llull van signar convenis anuals entre 2012 i 2015.

Des de 2015, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport va assumir la col·laboració amb l'Institut Ramon Llull en la promoció del valencià i en la creació i manteniment de lectorats de valencià en universitats de l'exterior de l'àmbit lingüístic. Aquesta col·laboració es va vehicular amb un conveni marc amb l'Institut Ramon Llull que va donar cobertura a convenis anuals amb la institució, de 2017 a 2020.

Des de 2021, a partir de la modificació de la Llei 1/2015 pel Decret llei 6/2021, la subvenció es formalitza mitjançant una resolució.

Amb aquestes sobvencions s'ha col·laborat des de 2017 en el manteniment dels lectorats establits en les universitats següents: