Presentació

Presentació

Té les funcions d'ordenar acadèmicament les escoles oficials d'idiomes (EOI), gestionar els programes de la Unió Europea en l'àmbit de les funcions de la Direcció General i fomentar el multilingüisme com a mecanisme de cohesió social. El formen dues seccions, el Servei d'Idiomes i el de Programes europeus.

Cap del servei

Sònia Pérez Ortuño

 

Servei d'Idiomes i Programes Europeus

Servei d'Idiomes i Programes Europeus