T'interessa

Portals

Organismes

Comunicació clara

Comunicació clara


 

Objectius bàsics

Línia estratègica 1. Models documentals clars

Adaptar documents a les directrius de la comunicació clara per a la redacció i revisió de textos en les dos llengües oficials.

Línia estratègica 2. Glossaris temàtics i recursos lingüístics

Elaborar glossaris temàtics i terminològics, així com recomanacions sobre llenguatges d'especialitat en comunicació clara. Recopilació de ferramentes lingüístiques i de recursos útils.

Línia estratègica 3. Assessorament lingüístic

Establir una via de comunicació per a resoldre dubtes sobre la comunicació clara en els textos de l'Administració en les dos llengües oficials, així com aquells aspectes que afavorisquen l'accés a la informació.

Preparar tutorització personalitzada i assessorament lingüístic corporatiu, elaborar qüestionaris que servisquen per a fer les avaluacions i diagnòstics lingüístics.