Normativa

Normativa

  • Llei 4/1983, de 23 de novembre, d 'ús i ensenyament del valencia
  • Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM). Estrasburg, 05/11/1992
  • Decret 128/2016, de 7 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
  • Decret 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l'Administració de la Generalitat
  • Decret 187/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regula el funcionament de l'Oficina de Drets Lingüístics 
  • Decret 73/2018, de 8 de juny, del Consell, de creació del Consell Social de les Llengües
  • Decret 13/2019, de 8 de febrer, del Consell, de creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians

Les pàgines de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i de les escoles oficials d'idiomes contenen cada una un apartat de la normativa específica.