T'interessa

Portals

Organismes

Presentació

Presentació

Direcció General

La Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística assumix les funcions de la política lingüística de la Generalitat i del multilingüisme en els àmbits no universitaris. Coordina la Comissió Interdepartamental per a l'Ús del Valencià, impulsa el desplegament de la legislació lingüística que es deriva de l'Estatut d'Autonomia i la gestió del multilingüisme.

Director general
Ignacio Martínez Arrúe
 

Subdirecció General

La Subdirecció General planifica, dirigix i supervisa els servicis que en depenen i la gestió econòmica i administrativa de la Direcció General.

Subdirector general
Vicent Satorres Calabuig