T'interessa

Portals

Organismes

laxarxa.val

laxarxa.val

La Llei d'ús i ensenyament del valencià estableix en l'article 34 que el Govern Valencià assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés d'ús i ensenyament del valencià assessorant totes les administracions públiques i particulars i prenent les mesures que calga per a fomentar l'ús i l'extensió del valencià.

A la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, li correspon, a través de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, articular la coordinació de les actuacions que, en matèria de política lingüística, duen a terme la Generalitat així com les diferents administracions, institucions i entitats cíviques i culturals en el procés de normalització lingüística en els diferents àmbits sectorials representats en el Consell Social de les Llengües.

Des de l’aprovació de la Llei d'ús i ensenyament del valencià nombroses entitats locals, d'una banda, i totes les universitats públiques valencianes, de l'altra, crearen unitats al si de les seues organitzacions amb l'objectiu de treballar per la normalització institucional i social del valencià.

Per aquest motiu, el Consell va considerar que calia construir vasos comunicants entre tots aquests àmbits, i reunir els serveis lingüístics de les entitats locals i de les universitats públiques en una xarxa de referència del valencià. Sota l'auspici de la Generalitat, l’any 2019 es va crear la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, laxarxa.val, on treballen conjuntament entitats locals i universitats a favor de la normalització lingüística. Laxarxa.val facilita que les administracions que la integren puguen compartir eines i organitzar activitats i programes relacionats amb la normalització del valencià en els diferents àmbits d’ús social.

Un dels objectius de laxarxa.val és impulsar accions formatives i de reciclatge dels professionals que integren els serveis lingüístics valencians. Fruit de la col·laboració en aquest camp va ser l’organització, al setembre de 2022, de la primera Acció formativa de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.

 

Adreça electrònica: xarxaval@gva.es

Material gràfic

Listado documentos