laxarxa.val

laxarxa.val

La Llei d'ús i ensenyament del valencià estableix en l'article 34 que el Govern Valencià assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés d'ús i ensenyament del valencià assessorant totes les administracions públiques i particulars i prenent les mesures que calga per a fomentar l'ús i l'extensió del valencià.

A la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, li correspon, a través de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, impulsar i coordinar les actuacions de política lingüística en les diferents administracions públiques no dependents de la Generalitat mitjançant una xarxa tècnica per a l'ús del valencià.

Al llarg d'aquests trenta-cinc anys, nombroses entitats locals, d'una banda, i totes les universitats públiques valencianes, de l'altra, han creat unitats al si de les seues organitzacions l'objectiu de les quals era i és la normalització institucional i social del valencià.

Per tot això, el Consell considera que ha arribat el moment de construir els vasos comunicants entre tots aquests àmbits, i reunir els serveis lingüístics de les entitats locals i de les universitats públiques en una xarxa de referència del valencià. Sota l'auspici de la Generalitat, aquest nou fòrum d'institucions, la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, ha d'esdevindre l'espai de treball comú en pro de l'anomenat procés de normalització lingüística.

En setembre de 2022 la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha organitzat l'Acció formativa 2022 de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians. Podeu trobar més informació ací.

 

Adreça electrònica: xarxaval@gva.es

Material gràfic

Listado documentos