T'interessa

Portals

Organismes

Coneixement i ús del valencià 1995

Coneixement i ús del valencià 1995


Fitxa tècnica

UNIVERS: col·lectiu de persones majors de 15 anys i residents a la Comunitat Valenciana, segons el Padró municipal de 1991

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.600 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 2,9 % (zona valencianoparlant) | ± 5 % (zona castellanoparlant)

INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: s'han estudiat separadament les dues zones lingüístiques, per a cadascuna de les quals s'ha dissenyat una mostra independent. Les entrevistes corresponents a cada zona s'han distribuït en les seues regions de forma directament proporcional al nombre d'habitants de més de 15 anys de cadascuna d'aquestes.
El sistema de mostreig utilitzat és el mètode d'estratificació polietàpi­ca proporcional. Els criteris d'estratificació i distribució de les mostres són els següents: regió, habitat, sexe i edat

    Zona valencianoparlant  (1.200 entrevistes | 5 regions)
  • Regió d'Alacant (el Baix Vinalopó, l'Alacantí, les Valls del Vinalopó, la Marina Baixa)
  • Regió d'Alcoi-Gandia (la Marina Alta, el Comtat, l'Alcoià, la Vall d'Albaida, la Safor)
  • Regió de València (la Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Costera, el Camp de Túria, el Camp de Morvedre)
  • Àrea Metropolitana de València (València, l'Horta Nord, l'Horta Oest, l'Horta Sud)
  • Regió de Castelló (la Plana Baixa, la Plana Alta, l'Alt Maestrat, l'Alcalatén, el Baix Maestrat, els Ports)
  • Zona castellanoparlant  (400 entrevistes | 2 regions)
  • Regió de Requena-Sogorb (l'Alt Millars, l'Alt Palància, el Racó d'Ademús, els Serrans, la Foia de Bunyol, la Plana d'Utiel, la Vall d'Aiora, la Canal de Navarrés)
  • Regió d'Oriola (l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, el Baix Segura)

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1995

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: TESI, SA

[  Preguntes 1 - 10 del qüestionari general  ]

DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Total
(N:1600)
(N:1200) Zona
valencianoparlant
(N:400) Zona
castellanoparlant
Entén
Gens / Un poc
12,6 %
 6,6 %
60,3 %
Bastant bé / Perfectament
87,4 %
93,4 %
39,8 %
Sap parlar
Gens / Un poc
37,4 %
30,5 %
91,8 %
Bastant bé / Perfectament
62,7 %
69,5 %
 8,3 %
Sap llegir
Gens / Un poc
53,5 %
50,0 %
81,5 %
Bastant bé / Perfectament
46,5 %
50,0 %
18,5 %
Sap escriure
Gens / Un poc
79,6 %
77,8 %
94,5 %
Bastant bé / Perfectament
20,4 %
22,3 %
 5,5 %

DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua en què parla
Base: zona valencianoparlant
A casa
Amb amistats
Al Carrer
En botigues tradicionals
Grans superfícies
Sempre valencià
44,3 %
26,6 %
13,8 %
27,2 %
14,6 %
Generalment valencià
 4,8 %
13,3 %
12.9 %
14,9 %
11,9 %
Més valencià que castellà
 0,9 %
 5,2 %
 5,3 %
 5,8 %
 4,9 %
Indistintament
 2,8 %
10,2 %
15,2 %
 9,9 %
11,9 %
Més castellà que valencià
 8,4 %
 6,7 %
 4,7 %
 3,3 %
 5,0 %
Generalment castellà
 2,2 %
 4,3 %
 6,3 %
 3,7 %
 4,5 %
Sempre castellà
42,7 %
33,8 %
42,0 %
37,2 %
47,2 %
NS / NC
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %

 
Llig en valencià [Base: zona valencianoparlant]
Rètols / senyalitzacions
94,5 %
Anuncis publicitaris / propaganda
90,7 %
Textos festius
81,3 %
Comunicacions
61,9 %
Revistes
49,2 %
Llibres
37,8 %
Cap cosa
 5,5 %
NS / NC
 0,0 %

 
Escriu en valencià [Base: zona valencianoparlant]
25,2 %
No
74,8 %
NS /NC
 0,0 %
Quan? [Base: escriu]
Estudis
48,2 %
Per gust
 5,9 %
Treball
11,6 %
Sempre
 8,9 %
Notes personals
15,8 %
Altres
 3,3 %
Cartes
 8,3 %
NS / NC
 5,9 %

 
El valencià s'usa actualment
Gens
 0,3 %
Poc
22,6 %
Normal
22,2 %
Bastant
39,4 %
Molt
13,4 %
NS / NC
 2,1 %

 
El valencià...
Socialment s'usa
Hauria d'usar-se
Més
54,2 %
63,4 %
Igual
29,4 %
26,8 %
Menys
12,3 %
 3,2 %
NS / NC
 4,2 %
 6,7 %