Organismes

Portals

Innovatec

Innovatec

PROGRAMA INNOVATEC

El programa té com a objecte implantar la digitalització, les tecnologies aplicades a totes les famílies professionals de la Formació Professional, així com les metodologies actives destacant l'aprenentatge col·laboratiu basat en projectes o altres models innovadors que juntament amb les futures tendències tecnològiques a implantar en els processos productius milloren les competències personals, socials i professionals , així com les competències permanents de l'alumnat de Formació professional.

Perquè l'alumnat adquirisca les competències necessàries per a la seua incorporació o reincorporació al mercat laboral, els centres hauran d'escoltar i treballar al costat dels agents empresarials i redissenyar el perfil professional.

El desenvolupament idoni d'aquest programa obliga al disseny d'un currículum globalitzat i interdisciplinari, plasmat en una programació per competències única, amb la necessitat de coordinació docent, integrat en aprenentatges basats en projectes, no compartimentat per mòduls formatius, i que done un paper especial al treball en equip i col·laboratiu.

Reconeixement de centres Innovatec

La Direcció General de Formació Professional estructura en quatre nivells d'assoliment els centres participen en el programa:

  • Assoliment 1: Centres que imparteixen un cicle formatiu mitjançant ACBP en primer o segon curs
  • Assoliment 2: Centres que imparteixen més d'un cicle formatiu mitjançant ACBP en curs o segon curs.
  • Assoliment 3: Centres que imparteixen un cicle formatiu completament mitjançant ACBP.
  • Assoliment 4: Centres que imparteixen més d'un cicle formatiu completament mitjançant ACBP.

Els centres reconeguts, en este enllaç

Bones pràctiques

Aules ATECA

Assignacions econòmiques a centres

______________________
 

Actuació Aules d'indústria 5.0 - 2023
 

Assignacions econòmiques extraordinàries per a la creació d'Aules indústria 5.0 en els centres docents de titularitat pública de la Generalitat mitjançant fons MRR, en l'exercici 2023, dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU. 


Documentació