Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Oferta parcial de Formació Professional

L'ensenyança de la FP podrà flexibilitzar-se permetent, a les persones i principalment als adults, la possibilitat de combinar l'estudi i la formació amb l'activitat laboral o amb altres activitats.

 

  • ORDE de 27 de juny de 2008 per la qual es regula l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la Comunitat Valenciana i s'establix el procediment d'admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats

  • ORDE 74/2010, de 2 d'agost de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats a la Comunitat Valenciana, per a la impartició de l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat B): Oferta de mòduls professionals que s'oferixen de manera específica i diferenciada dels mòduls dels cicles formatius que estan autoritzats.

 

  • RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2010 per la qual es resol el concurs públic per a la concessió d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i subvencions a centres docents no universitaris, públics i privats concertats, respectivament, ubicats en la Comunitat Valenciana, per a la impartició de l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat B, oferta de mòduls professionals que s'oferisquen de manera específica i diferenciada dels mòduls dels cicles formatius que tinguen autoritzats.