Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Oferta parcial

L'ensenyança de l'FP podrà flexibilitzar-se permetent, a les persones i principalment als adults, la possibilitat de combinar l'estudi i la formació amb l'activitat laboral o amb altres activitats.

  • ORDE de 27 de juny de 2008 per la qual es regula l'oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la Comunitat Valenciana i s'establix el procediment d'admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats

  • RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en oferta parcial en cicles formatius de Formació Professional d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9216 de 16.11.2021)

Vacants existents per a l'oferta parcial (curs 2021-22)

CICLE Família Grau 1er curs 2n curs
ACTIVITATS COMERCIALS Comerç i Màrqueting GM 1AC 2AC
ARTISTA FALLER I CONSTRUCCIÓ D'ESCENOGRAFÍES Arts i Artesanies GS 1AF 2AF
ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA Servicis Socioculturals i a la Comunitat GM 1AP 2AP
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS Comerç i Màrqueting GM 1CP  
COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL Seguretat i Medi Ambient GS 1CE 2CE
CUINA I GASTRONOMÍA Hoteleria i Turisme GM 1CG 2CG
EDUCACIÓ INFANTIL Servicis Socioculturals i a la Comunitat GS 1EI 2EI
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA Energia i Aigua GS 1EE 2EE
ELECTROMECÀNICA D'AUTOMÒBILS AUTOMÒBILS Transport i Manteniment de Vehicles GM 1EA 2EA
EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL Seguretat i Medi Ambient GM 1EP 2EP
EMERGÈNCIES SANITÀRIES Sanitat GM 1ES 2ES
FORN, REBOSTERIA I CONFITERIA Indústries Alimentàries GM 1FR 2FR
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES Electricitat i Electrònica GM 1IE 2IE
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ Instal·lació i Manteniment GM 1IF 2IF
OBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ Edificació i Obra Civil GM 1OI 2OI
SERVICIS EN RESTAURACIÓ Hoteleria i Turisme GM 1SR 2SR