Oferta parcial

Oferta parcial

L'ensenyança de l'FP podrà flexibilitzar-se permetent, a les persones i principalment als adults, la possibilitat de combinar l'estudi i la formació amb l'activitat laboral o amb altres activitats.

  • Ordre 17/2022, de 25 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'oferta parcial dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional Bàsica de grau mitjà i de grau superior en centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana.

  • RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l’admissió i matrícula en oferta parcial en cicles formatius de Formació Professional d’aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d’avaluació i acreditació de les competències professionals, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació convocats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

Vacants existents per a l'oferta parcial (curs 2022-23)

CICLE Família Grau 1er curs 2n curs
ACTIVITATS COMERCIALS Comerç i Màrqueting GM 1AC 2AC
ARTISTA FALLER I CONSTRUCCIÓ D'ESCENOGRAFÍES Arts i Artesanies GS 1AF 2AF
ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA Servicis Socioculturals i a la Comunitat GM 1AP 2AP
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS Comerç i Màrqueting GM 1CP 2CP
COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL Seguretat i Medi Ambient GS 1CE 2CE
CUINA I GASTRONOMÍA Hoteleria i Turisme GM 1CG 2CG
EDUCACIÓ INFANTIL Servicis Socioculturals i a la Comunitat GS 1EI 2EI
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA Energia i Aigua GS 1EE 2EE
ELECTROMECÀNICA D'AUTOMÒBILS AUTOMÒBILS Transport i Manteniment de Vehicles GM 1EA 2EA
EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL Seguretat i Medi Ambient GM 1EP 2EP
EMERGÈNCIES SANITÀRIES Sanitat GM 1ES 2ES
FORN, REBOSTERIA I CONFITERIA Indústries Alimentàries GM 1FR 2FR
GESTIÓ ADMINISTRATIVA Administració i Gestió GM 1GA 2GA
IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'IMATGE Imatge i So GS 1IC 2IC
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES Electricitat i Electrònica GM 1IE 2IE
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ Instal·lació i Manteniment GM 1IF 2IF
OBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ Edificació i Obra Civil GM 1OI 2OI
PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR Imatge Personal GM 1PC 2PC
SERVICIS EN RESTAURACIÓ Hoteleria i Turisme GM 1SR 2SR
SO PER AUDIOVISUALS I ESPECTACLES Imatge i so GS 1SA 2SA