Organismes

Portals

Emprén

Emprén


PROGRAMA EMPRÉNEl Programa Emprén pretén dinamitzar, en tots els centres que ofereixen Formació Professional, experiències de cultura emprenedora mitjançant la implantació d'iniciatives emprenedores i la creació d'empreses en els centres educatius públics de la Generalitat Valenciana.

El Programa Emprén té els objectius generals següents:

a) Fomentar la cultura emprenedora en tots els centres del sistema educatiu que imparteixen Formació Professional, utilitzant metodologies actives d'educació i potenciant aspectes com la creativitat, la innovació i l'autogestió de l'alumnat que cursa cicles formatius de grau mitjà o superior de Formació Professional.

b) Potenciar, des dels centres educatius, la col·laboració real entre alumnat, professorat i l'ecosistema emprenedor de l'entorn territorial.

c) Consolidar una xarxa de suport al personal docent, que permeta l'intercanvi i l'optimització d'experiències i recursos en matèria d'iniciativa emprenedora.

d) Acostar a les alumnes i als alumnes que cursen Formació Professional l'emprenedoria a l'entorn dels centres d'ensenyament.

e) Implicar l'alumnat en el disseny i desenvolupament de projectes emprenedors que li capaciten per a desenvolupar la seua pròpia empresa, fomentant la cooperació, la solidaritat, el treball en equip, l'esperit investigador i innovador, entre altres valors.

f) Col·laborar amb altres comunitats autònomes en noves experiències que fomenten l'emprenedoria creativa.

g) Generar un equip de treball integrat per personal docent per a la investigació i l'elaboració de materials didàctics que fomenten les habilitats emprenedores en la Formació Professional.

Els centres adscrits a la Xarxa Novigi que formen part del Programa Emprén tindran un distintiu que els identifique com a integrant de la Xarxa. Aquests distintius tindran diferents categories depenent de les característiques del projecte i la seua qualitat. Seran:

- Categoria A: projectes d'emprenedoria d'un centre.

- Categoria B: projectes d'emprenedoria en què participen diverses famílies professionals del centre.

- Categoria C: projectes d'emprenedoria municipals o supramunicipals.

- Categoria D: centres que tenen implantades empreses reals.

- Categoria E: projectes d'emprenedoria d'especial rellevància pel nombre d'agents implicats i la qualitat dels resultats que obtenen.

________


Convocatòries d'assignacions econòmiques
 

- RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2024, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació per la qual es convoca la sol·licitud d'assignacions econòmiques extraordinàries per a la creació i el manteniment d'aules d'emprenedoria en els centres docents de la titularitat pública de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

- Accés al formulari de sol·licitud assignacions econòmiques Aules Emprenedoria: https://forms.edu.gva.es/index.php/923866


Notícies

  • Jornada de tancament de curs 2023/2024: sala d'actes de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació (València) 11/06/2024


 

- Programa en valencià

- Programa en castellano

  •   V Jornada del Programa Emprén: CIPFP Complejo Educativo Cheste 15/02/2024


 

- Programa en valencià i castellà

  •   IV Jornada del Programa Emprén

- Jornada a Castelló de la Plana, 6 de febrer de 2023
- Jornada a Alcoi, 9 de febrer de 2023
   Presentacions
- Competències digitals per a l'aula Emprén (CIDA)
- Implantació i evolució del Programa Emprén (CIPFP CE de Cheste)
- Emprenent AMB propòsit (CIPFP Vicente Blasco Ibáñez)
- Emprenedoria en el centre (IES Serra d'Espadà)

- Jornada a Dénia, 12 de maig de 2022
   Presentacions
- El Programa Emprén: què hem construït fins ara i cap a on volem anar
- EmprénFPMislata: un projecte emprenedor de centre
- Aprenentatge col·laboratiu basat en reptes: Crea la teua pròpia empresa. Emprenedoria i innovació a l'aula
- Gamificació i Aula d'Emprenedoria: aprendre i emprendre jugant
- Aula d'Emprenedoria i Projecte d'Innovació Col·labora/Emprén/Innova 2021
- Com realitzar la memòria de l'Aula d'Emprenedoria pas a pas
- Presentació d'una guia d'assessorament per al disseny d'Aules d'Emprenedoria
- Gestió i justificació econòmica de despeses de l'Aula d'Emprenedoria