Organismes

Portals

Règim semipresencial

Règim semipresencial

Regulació autonòmica

Autorització de centres privats

Han de sol·licitar l'autorització al Servei d'autoritzacions de centres privats i concerts educatius de la Direcció General de Centres Docents en www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15060

Informació per a estudiants