Organismes

Portals

Quadres horaris de cicles LOGSE substituïts per cicles LOE

Quadres horaris de cicles LOGSE substituïts per cicles LOE

Llegenda: FAMÍLIA PROFESSIONAL LOGSE (Família professional LOE)

ADMINISTRACIÓ (Administració i gestió)

ACTIVITATS AGRÀRIES (Agrària)

ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES (Marítimo pesquera)

ARTS GRÀFIQUES

COMERÇ I MARQUETING

COMUNICACIÓ, IMATGE I SO (Imatge i so)

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

FABRICACIÓ MECÀNICA

HOTELERIA I TURISME

IMATGE PERSONAL

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

INFORMÀTICA (Informàtica i comunicacions)

FUSTA I MOBLE (Fusta, moble i suro)

MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS (Transport i manteniment de vehicles)

MANTENIMENT I SERVICIS A LA PRODUCCIÓ (Instal·lació i manteniment)

QUÍMICA

  • T.S. Anàlisi i control RD 811/1993, substituït per T.S. Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat el curs 2009/10
  • T. Laboratori RD 817/1993, substituït per T. Operacions de Laboratori el curs 2015/16

QUÍMICA (Fabricació mecànica)

SANITAT

SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

VIDRE I CERÀMICA