Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Quadres Horaris de cicles formatius LOGSE substituïts per cicles formatius LOE

Família Professional Logse ADMINISTRACIÓ corresponent a Família Professional Loe Administració i gestió

Família Professional Logse ACTIVITATS AGRÀRIES corresponent a Família Professional Loe Agrària

Família Professional Logse ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES corresponent a Família Professional Loe Marítimo pesquera

Família Professional Logse i Loe ARTS GRÀFIQUES

 

Família Professional Logse i Loe COMERÇ I MARQUETING

Família Professional Logse COMUNICACIÓ, IMATGE I SO corresponent a Família Professional Loe Imatge i so

Família Professional Logse i Loe EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Família Professional Logse i Loe ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Família Professional Logse i Loe FABRICACIÓ MECÀNICA

Família Professional Logse i Loe HOTELERIA I TURISME

  • Tècnic en Cuina RD 2219/1993 de 17 de desembre,(BOE 11-3-94), substituït per T Cuina i gastronomia (LOE) el curs 2009/10.
  • Tècnic en Pastisseria i forneria RD 2220/1993 de 17 de desembre,(BOE 11-3-94), substituït per T Forneria, rebosteria i confiteria (LOE) el curs 2009/10.
  • Tècnic en Servicis de restaurant i bar RD 2221/1993 de 17 de desembre,(BOE 10-3-94), substituït per T Servicis en restauració (LOE) el curs 2009/10.
  • Tècnic Superior en Agències de viatge RD 2215/1993 de 17 de desembre,(BOE 19-2-94). Completat per RD 1.411/94, de 25 de juny, BOE 9 agost 94, substituït per TS Agències de viatge i gestió d'events (LOE) el curs 2010/11.
  • Tècnic Superior en Allotjament RD 2216/1993 de 17 de desembre,(BOE 9-3-94). Completat per RD 1.411/94 de 25 de juny, BOE 9 agost 94, substituït per TS Gestió d'allotjaments turístics (LOE) el curs 2009/10.
  • Tècnic Superior en Informació i comercialització turístiques RD 2217/1993 de 17 de desembre,(BOE 21-2-94). Completat per RD 1.411/94 de 25 de juny, BOE 9 agosto 94, substituït per TS Guia, informació i assistències turístiques (LOE) el curs 2010/11.
  • Tècnic Superior en Restauració RD 2218/1993 de 17 de desembre,(BOE 9-3-94). Completat per RD 1.411/94 de 25 de juny, BOE 9 agost 94, substituït per TS Direcció de cuina (LOE) ó TS Direcció de servicis de restauració (LOE) el curs 2011/12.

Família Professional Logse i Loe IMATGE PERSONAL

Família Professional Logse i Loe INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Família Professional Logse INFORMÀTICA corresponent a Família Professional Loe Informàtica i comunicacions

Família Professional Logse FUSTA I MOBLE corresponent a Família Professional Loe Fusta, moble i suro

Família Professional Logse MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS corresponent a Família Professional Loe Transport i manteniment de vehicles

Família Professional Logse MANTENIMENT I SERVICIS A LA PRODUCCIÓ corresponent a Família Professional Loe Instal·lació i manteniment

Família Professional Logse i Loe QUÍMICA

  • Tècnic Superior en Anàlisi i control RD 811/1993 de 28 de maig, (BOE 12 agost 1993). Modificat per RD 2207/93, de 17 de desembre. BOE 8-02-94. Completat per RD 1411/94 de 25 de juny, BOE 9 agost 94, substituït per TS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat (LOE) el curs 2009/10.
  • Tècnic en Laboratori, RD 817/1993 BOE núm.180, 29.07.1993, substituït per T en Operacions de Laboratori (LOE) el curs 2015/16

Família Professional Logse QUÍMICA corresponent a Família Professional Loe Fabricació Mecànica

Família Professional Logse i Loe SANITAT

Família Professional Logse i Loe SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Família Professional Logse i Loe TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

Família Professional Logse i Loe VIDRE I CERÀMICA