Organismes

Portals

  • ORDE 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm 7349 de 29.08.2014)

 

  • ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA CURS 2020/2021: RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022 (DOGV núm. 9138 / 29.07.2021) 

  • ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA CURS 2019/2020: RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021. (DOGV núm. 8873 de 04.08.2020) 

  • ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA CURS 2019/2020: RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020. (DOGV núm. 8592 de 16.07.2019)

  • ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA CURS 2018/2019: RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019. (DOGV núm. 8333 de 06.07.2018)

  • ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA CURS 2017/2018: RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018 (DOGV núm. 8091 de 25.07.2017)
  • ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA CURS 2016/2017: RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2016- 2017. (DOGV núm 7827 de 13.07.2016)
  • ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA CURS 2015/2016: RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016. (DOGV núm 7566 de 08.07.2015)