Normativa PFQB

Regulació: Orde 73/2014, de 26 d'agost de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana. Correcció d'errades

Organització i funcionamentResolució de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023. CORRECCIÓ d’errades

 

Instruccions d'organització i funcionament de cursos anteriors