Organismes

Portals

Normativa PFQB

Regulació: Orde 73/2014, de 26 d'agost de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana. Correcció d'errades

Organització i funcionament: RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023

 

Instruccions d'organització i funcionament de cursos anteriors