Visualització del contingut web

Subvencions a alumnat d'FP

Subvencions a alumnat d'FP

Per a alumnat que estiga cursant Formació Professional en el curs 2021-22, es convoquen 4 modalitats d'ajuda a l'alumnat per a ajudar a la seua formació:

 1. FP Dual en administracions públiques: realitzar l'FP Dual en administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.
 2. FP Dual en empreses: realitzar l'FP Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l'Estat, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc formatiu.
 3. FCT en centres de treball allunyats del centre docent: realitzar la formació en centres de treball total o parcial quan el centre de treball es trobe allunyat del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma.
 4. Desplaçament: sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció, per a alumnat que curse cicles d'FP en centres allunyats de la seua residència habitual.
 • Bases reguladores: Ordre 1/2022, de 10 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana
 • Convocatòria curs 2021-22Resolució de 4 d'abril de 2022 del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022.
 • Modificació de concessionsResolució de 17 de maig de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifiquen les resolucions de concessió de les ajudes
 • Concessió definitiva 2021-22Resolució de 21 de desembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen les subvencions de la modalitat de desplaçament, manutenció i allotjament, convocada per la Resolució de 4 d’abril de 2022
 • Concessió definitiva 2021-22Resolució de 8 de novembre de 2022 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es concedeixen les subvencions de les modalitats Dual en administracions públiques, Dual en empreses i Formació en centres de treball, convocades per la Resolució de 4 d'abril de 2022.

 

Accés a PROPERhttps://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=22648

 

 

Informació per als sol·licitants:

 • Termini obert, del 26 d'abril al 23 de maig de 2022
 • Les sol·licituds es presenten i tramiten en els centres públics on estiga matriculada la persona.
  L'alumnat de centres concertats el farà en el centre públic al qual estiga adscrit el seu centre privat.
 • Les consultes han de dirigir-se al centre on s'haja de presentar la sol·licitud, o al seu centre d'estudis, segons el cas.
 • Preguntes freqüents açí
 • Faça clic en la modalitat d'ajuda que desitja sol·licitar, per a accedir als formularis de sol·licitud i instruccions del procediment a seguir:
 1. FP Dual en administracions públiques
 2. FP Dual en empreses
 3. FCT en centres de treball allunyats del centre docent
 4. Desplaçament

Informació per a centres concertats:

Dins de l'autonomia que els centres públics tenen en el procediment, pot ser recomanable contactar amb el centre d'adscripció per a agilitar els tràmits i conéixer els mitjans que aquest dispose i determine.

A fi de simplificar i agilitar les certificacions, a continuació es proposen models de les certificacions que necessitarà el seu alumnat per a sol·licitar les ajudes, podent adaptar-se al que determine el centre públic:

 1. FP Dual en administracions públiques
 2. FP Dual en empreses
 3. FCT en centres de treball allunyats del centre docent
 4. Desplaçament