Euro Trainee

Euro Trainee

   

 

Publicada l'adjudicació definitiva de les mobilitats oferides el 10 de novembre
S'estima que la pròxima oferta es publicarà el divendres 12 de gener de 2024

 

El Programa Euro Trainee

Les estades formatives en empreses i entitats són una oportunitat per a l'alumnat i el professorat de Formació Professional. Aquestes els permeten conéixer l'organització dels processos productius o de serveis i les relacions sociolaborals en el seu àmbit productiu, així com observar i exercir funcions pròpies de la professió. Euro Trainee és la nova convocatòria de mobilitats de professorat i alumnat d'FP amb l'objectiu d'oferir estades formatives a un país europeu. 

 

_____________________________

Documentació de suport

- Model de sol·licitud de mobilitats que pot usar la persona interessada per a demanar al seu centre que presente la petició davant l'Administració.

- Model editable d'acta de recepció de fiança que pot usar-se per part dels centres.


Sol·licituds a presentar en OVICE per l'equip directiu del centre

Per a presentar les sol·licituds s'ha d'accedir a OVICE i anar a:

-> Centres educatius (sense distinció de titularitat) -> Altres -> Sol·licitud de participació en el programa Euro Trainee