Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Certificats de Prevenció de Riscos Laborals

Els centres podrán expedir la certificació de Prevenció de Riscos Laborals segons l' ORDE 1/2014, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la certificació de la formació en prevenció de riscos laborals i del seu nivell bàsic per a l'alumnat que curse cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm 7338 de 13.08.2014) 

A continuació se oferixen els models emplenables dels certificats de Prevenció de Riscos Laborals: 

 

  • Annex I: Grau Mitjà i Grau Superior.
  • Annex II: Formació Professional Bàsica.
  • Annex III: FCT per a tots els nivells LOE.
  • Annex IV: FCT LOGSE (encara que no s'haja superat FOL).
  • Annex V: Formació Professional Dual.