Organismes

Portals

Certificació de la formació en Prevenció de Riscos Laborals

Certificació de la formació en Prevenció de Riscos Laborals

Els centres podrán expedir la certificació de Prevenció de Riscos Laborals segons l'Orde 1/2014, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la certificació de la formació en prevenció de riscos laborals i del seu nivell bàsic per a l'alumnat que curse cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

A continuació se oferixen els models emplenables dels certificats de Prevenció de Riscos Laborals:

  • Annex I: Grau Mitjà i Grau Superior
  • Annex II: Formació Professional Bàsica
  • Annex III: FCT per a tots els nivells LOE
  • Annex IV: FCT LOGSE (encara que no s'haja superat FOL)
  • Annex V: Formació Professional Dual