Proves d'accés i cursos preparatoris

Proves d'accés i cursos preparatoris

Calendari 2023

 • Convocatòria: Resolució d´11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l'any 2023
  • Important: les adreces de correu són 00000000.secretaria@edu.gva.es.
 • INSCRIPCIÓ en centres (del 20 al 31 de març de 2023):
  • Les sol·licituds es poden presentar per correu electrònic a la secretaria dels centres docents:
 • Llistats persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d'abril
 • Llestes provisionals de persones admeses: del 26 al 28 d'abril
 • Llestes definitives de persones admeses i excloses: 5 de mayo
 • PROVES: 22 i 23 de maig de 2023
 • Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny
 • Lliurament de documentació justificativa d'exempció: del 21 de març al 30 de juny
 • Llistes definitives qualificacions: des del 8 de juny
 • Lliurament de certificats de la prova: del 7 de juny al 3 de juliol

-> Tramitació proves d'accés a grau mitjà

-> Tramitació proves d'accés a grau superior

Grau mitjà 

Requisits: tindre compliments 17 anys o complir-los durant l'any en curs i superar la prova d'accés.

Estructura de prova:

 1. Part lingüística
  • a) Llengua i literatura (castellà o valencià, a triar)
  • b) Anglés
 2. Part social
  • Ciències Socials, Geografia i Història
 3. Part científic-matemàtic-tècnica
  • Matemàtiques
  • Ciències Naturals
  • Tractament de la informació i competència digital

Exemplificacions2017, 2018, 2019. 2020, 2021, 2022, 2023

 

Grau Superior

Requisits: tindre compliments 19 anys o complir-los durant l'any en curs i superar la prova d'accés. 

Estructura de la prova constarà de dues parts:

1. Part comuna

 • Llengua i literatura (castellà o valencià, a triar)
 • Anglés
 • Matemàtiques
 • Tractament de la informació i competència digital

2. Part específica, en la qual l'aspirant es presenta a una d'estes 3 opcions (segons el cicle al qual es desitge accedir); i triarà 2 proves d'entre les 3 matèries possibles:

 • Opció A. Humanitats i Ciències Socials
  • Història del món contemporani
  • Economia de l'empresa
  • Geografia
   • Accés a les famílies professionals: Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Hostaleria i Turisme. Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Opció B. Tecnologia
  • Dibuix Tècnic II
  • Tecnologia Industrial II
  • Física i Química
   • Accés a les famílies professionals: Arts Gràfiques. Arts i Artesanies. Edificació i Obra Civil. Electricitat i Electrònica. Energia i Aigua. Fabricació Mecànica. Imatge i So. Indústries Extractives. Informàtica i Comunicacions. Instal·lació i Manteniment. Fusta, Moble i Suro. Marítimopesquera. Tèxtil, Confecció i Pell. Transport i Manteniment de Vehicles. Vidre i Ceràmica.
 • Opció C. Ciències
  • Física
  • Biologia i Ciències de la Terra
  • Química
   • Accés a les famílies professionals: Activitats Físiques i Esportives. Agrària. Imatge Personal. Indústries Alimentàries. Química. Sanitat. Seguretat i Medi Ambient.

Exemplificacions: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

 

Normativa

Regulació de les proves: Ordre 16/2016, de 20 de maig , de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior

Matèries de les proves: Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i dels cursos preparatoris

 

Cursos preparatoris 

 • RegulacióORDRE de 17 de juliol de 2009 per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional en centres docents de la Comunitat Valenciana i s'estableix el procediment d'admissió. Correcció d'errors

 • Centres autoritzatsRESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2023, de la Direcció General de Centres Docents i de la Direcció General de Formació Professional, per la qual s'autoritza a determinats centres a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional en el curs 2023-2024. 

 • Sol·licitud d'autorització per a centres: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1479

 

Autoritzacions a centres de cursos anteriors