Organismes

Portals

Proves d'accés i cursos preparatoris

Proves d'accés i cursos preparatoris

Calendari 2024

Grau Mitjà 

 • Requisits
  • Tindre 17 anys o complir-los durant l'any en curs
  • No reunir els requisits acadèmics d'accés a un cicle de grau mitjà
 • Estructura de prova
  • Part lingüística
   • a) Llengua i literatura (castellà o valencià, a triar)
   • b) Anglés
  • Part social
   • Ciències Socials, Geografia i Història
  • Part científic-matemàtic-tècnica
   • a) Matemàtiques
   • b) Ciències Naturals
   • c) Tractament de la informació i competència digital
 • Exàmens d'anys anteriors2017, 2018, 2019. 2020, 2021, 2022, 2023

Grau Superior

 • Requisits
  • Tindre 19 anys o complir-los durant l'any en curs
  • No reunir els requisits acadèmics d'accés a un cicle de grau superior
  • 18 anys en el cas de tindre un títol de grau mitjà
 • Estructura de la prova
  • Part comuna
   • a) Llengua i literatura (castellà o valencià, a triar)
   • b) Anglés
   • c) Matemàtiques
   • d) Tractament de la informació i competència digital
  • Part específica, en la qual l'aspirant es presenta a una d'estes 3 opcions (segons el cicle al qual es desitge accedir); i triarà 2 de les 3 matèries possibles:
   • Opció A. Humanitats i Ciències Socials
    • Història del món contemporani
    • Economia de l'empresa
    • Geografia
     • Accés a les famílies professionals: Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Hostaleria i Turisme. Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
   • Opció B. Tecnologia
    • Dibuix Tècnic II
    • Tecnologia Industrial II
    • Física i Química
     • Accés a les famílies professionals: Arts Gràfiques. Arts i Artesanies. Edificació i Obra Civil. Electricitat i Electrònica. Energia i Aigua. Fabricació Mecànica. Imatge i So. Indústries Extractives. Informàtica i Comunicacions. Instal·lació i Manteniment. Fusta, Moble i Suro. Marítimopesquera. Tèxtil, Confecció i Pell. Transport i Manteniment de Vehicles. Vidre i Ceràmica.
   • Opció C. Ciències
    • Física
    • Biologia i Ciències de la Terra
    • Química
     • Accés a les famílies professionals: Activitats Físiques i Esportives. Agrària. Imatge Personal. Indústries Alimentàries. Química. Sanitat. Seguretat i Medi Ambient.
 • Exàmens d'anys anteriors: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Cursos preparatoris per a la realització de les proves