Organismes

Portals

Ajudes a alumnes de determinats cicles formatius

Ajudes a alumnes de determinats cicles formatius

CURS 2022-23

 

Curs 2021-22

 • Resolució d’11 de novembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual s’adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 27 de juliol de 2022
 • Resolució de 27 de juliol de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se convoquen subvencions per a incrementar l'accés d'alumnes a determinats cicles de Formació Professional

Curs 2020-21

 • RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 28 de juny de 2021. Correcció d'errades
 • RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions amb la finalitat de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu object

Curs 2019-20

 • RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions amb la finalitat de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte.
 • RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució d'1 de juny de 2020.

Curs 2018-19

 • RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte
 • Resolució de 31 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 10 d'abril de 2019

Curs 2017-18

 • RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte
 • RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 12 de setembre de 2018
  • RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a la Resolució de 21 de novembre de 2018
  • RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària a la Resolució de 21 de novembre de 2018

Curs 2016-17

 • Resolució de 25 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017
 • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 25 d'octubre de 2017
  • RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 28 de desembre de 2017
  • RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 28 de desembre de 2017