Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Ajudes alumnes de determinats cicles formatius

BASES REGULADORES

  • Ordre 85/2016, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte.
  • RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el pla de control de les subvencions destinades a fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius. (DOGV núm. 8911 de 23.09.2020) 

 

CURS 2020-2021

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions amb la finalitat de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte

 

Curs 2019-2020

CONVOCATÒRIA

  • RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions amb la finalitat de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte. (DOGV núm. 8827 de 04.06.2020)

Per motiu de la situació sorgida per la COVID-19, i per evitar desplaçaments presencials, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial recomana a les persones interessades sol·licitar al centre la complimentació de l'annex V al correu electrònic del centre o per telèfon. El centre indicarà a la persona interessada la data i hora a la que podrà recollir el document al centre personalment, o s'enviarà digitalmente a la persona interessada que puga certificar que l'adreça electrònica pertany a la persona interessada o el centre tinga registrada la validesa de dita adreça electrònica indicada per la persona interessada.

ADJUDICACIÓ

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució d'1 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions amb la finalitat de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte (DOGV núm. 8932 de 22.10.2020)

 

Curs 2018-2019:

CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte. (DOGV núm. 8529 de 15.04.2019)

ADJUDICACIÓ

Resolució de 31 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 10 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions amb la finalitat de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que n'integren l'objecte. (DOGV núm. 8678 de 15.11.2019)

 

Curs 2017-2018:

CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació,  Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte

ADJUDICACIÓ

  • RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions amb la finalitat de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte. (DOGV núm. 8436 de 03.12.2018)

  • RESOLUCIÓ complementària de 10 de desembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a la Resolució de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions a fi de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte. (DOGV núm. 8447 de 19.12.2018)

  • RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària a la Resolució de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions amb la finalitat de fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu corresponents a determinats cicles formatius de les famílies que integren el seu objecte. (DOGV núm. 8579 de 27.06.2019)

 

Curs 2016-2017:

CONVOCATÒRIA

  • Resolució de 25 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017. (DOGV núm. 8165 de 08.11.2017)

ADJUDICACIÓ

  • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 25 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017 (DOGV núm. 8205 de 04.01.2018)

  • RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 28 de desembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 25 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017 (DOGV núm. 8307 de 31.05.2018)

  • RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 28 de desembre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les subvencions convocades per la Resolució de 25 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a fomentar l'accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017 (DOGV núm. 8307 de 31.05.2018)