Organismes

Portals

Visualització de contingut web

INICIO

 

Els programes formatius de qualificació bàsica constituïxen una oferta formativa, adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat que ha abandonat l'ensenyança reglada sense haver aconseguit els objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria . Estos programes s'adaptaran a les circumstàncies personals dels seus destinataris i posiblitarán la inserció sociolaboral d'estos.

Oferta Formativa Programes Formatius de Qualificació Bàsica

Curs 2020-21

 

 

Curs 2019-20

 

Curs 2018-19

 

Cursos anteriors

 

 

Enllaços d'interès