Organismes

Portals

CONVOCATÒRIA 2020

CONVOCATÒRIA 2020

 

            

Experts i expertes

Cadascuna de les especialitats convocades compta amb un expert o experta.

La seua funció és garantir tècnicament la preparació i el desenvolupament de la competició autonòmica.

Exerceix la funció de President o Presidenta del Jurat assegurant la realització d'una competició professional i la implantació de les normes de la competició.

També exercirà la representació de la Comunitat Valenciana en la competició nacional Spainskills i en les competicions internacionals Worldskills i Euroskills.

Es realitzarà un procés de selecció d'experts/as per a les pròximes convocatòries de CV-Skills, Spainskills i les competicions internacionals, si és el cas.

Procés de selecció

Instruccions per al procés de selecció

El termini de selecció és des del 16 fins al 29 d'octubre