CAMPIONAT CVSKILLS 2022

CAMPIONAT CVSKILLS 2022

      

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ PER A la SELECCIÓ DE LA COORDINACIÓ TÈCNICA DE SKILLS

Segons la resolució de 16 de juny de 2022 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es convoca la selecció de docents que actuaran com a experts de les modalitats de competició que es convoquen en els pròxims campionats de Formació Professional Comunitat Valenciana Skills 2022, en el campionat nacional SpainSkills que tinga lloc després, i si és el cas, en els campionats internacionals Euroskills i WordSkills, per a optar a la candidatura de la coordinació tècnica de Skills es requereix la següent documentació:

a) Sol·licitud de participación, S'ha d'emplenar el següent formulari.

b) Curriculum vitae en format Europass dirigit a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv)

c) Certificació dels mèrits al·legats. Els mèrits que s'al·leguen en relació a la participació en les competicions de CVSkills 2021 i SpainSkills 2022 hauran d'al·legar-se per la persona candidata però no és necessari presentar certificació, ja que es comprovaran d'ofici.

 La resta de mèrits al·legats requeriran de presentació de les certificacions corresponents

d) Els documents que acompanyen a la candidatura hauran de remetre's per correu electrònic al compte de correu cv_skills@gva.es dins del termini de presentació de candidatures, comprenent aquests els certificats que demostren els mèrits al·legats i el curriculum vitae en format Europass.

La finalització de la presentació de les sol·licituds serà el pròxim 06 de juliol de 2022, inclòs.