Organismes

Portals

Oferta integrada

Oferta integrada

En la Comunitat Valenciana s'està desenvolupant una àmplia xarxa de centres integrats de formació professional, però allí on les necessitats dels treballadors o del sistema productiu d'una zona necessite una oferta integrada i no estiga en l'àrea d'influència de cap dels citats centres, es fa necessari desenvolupar el procediment perquè centres autoritzats per a impartir formació professional del sistema educatiu puguen impartir també formació professional per a l'ocupació.

Per això, els IES poden impartir formació professional per a l'ocupació (certificats professionals) i tindran mateixos efectes acadèmics i laborals que les impartides pels centres integrats públics de formació professional.

  • Previsió oferta integrada (actualitzat a 18 de desembre de 2023)
  • Decret 14/2023, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es modifica el Decret 74/2019, de 24 de maig, el Decret 193/2021, de 3 de desembre, i l’Ordre 2/2021, de 25 de novembre
  • Decret 193/2021, de 3 de desembre, del Consell, d'organització i funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana
  • Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel qual es regulen els requisits bàsics dels Centres integrats de formació professional
  • Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell, de determinació dels requisits i el procediment d'aprovació de l'oferta integrada de formació professional en instituts d'educació secundària autoritzats
    • Ordre 2/2021, de 25 de novembre, conjunta, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es desplega el Decret 74/2019
    • Resolució de 16 de juny de 2022, conjunta de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de la Direcció General d’Ocupació i Formació de Labora, per la qual s’aproven les instruccions per a gestionar la formació de certificats de professionalitat en centres educatius públics de la Generalitat Valenciana que imparteixen Formació Professional