Oferta de cursos d'especialització a la Comunitat Valenciana, curs 2023-24

Oferta de cursos d'especialització a la Comunitat Valenciana, curs 2023-24

Els cursos d'especialització es consideren un programa seqüencial dels títols de referència que donen accés a aquests i responen de manera ràpida a les innovacions que es produeixen en el sistema productiu, així com a àmbits emergents que complementen la formació inclosa en els títols de referència.

En aquest enllaç, es poden consultar els centres docents on s'imparteixen actualment.