Organismes

Portals

Oferta de cursos d'especialització en la Comunitat Valenciana, curs 2024-25

Oferta de cursos d'especialització en la Comunitat Valenciana, curs 2024-25

Els cursos d'especialització tenen per objecte complementar i aprofundir en les competències dels qui ja disposen d'un títol de formació professional o complisquen les condicions d'accés que s'establisquen en el currículum bàsic corresponent.

Amb un curs d'especialització de grau mitjà s'obté el títol d'Especialista del perfil professional corresponent.
Amb un curs d'especialització de grau superior s'obté el títol de Màster de Formació Professional del perfil professional corresponent.

En aquest enllaç es poden consultar els centres docents on s'imparteixen actualment.