Organismes

Portals

NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITATS SUBVENCIONADES: PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ D'AJUDES

BASES REGULADORES

  • ORDRE 41/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura y Esports, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana.

 

Curs 2021-2022:

CONVOCATÒRIA

 

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022. (DOGV núm. 9070 de 27.04.2021)

 

Tramitació i presentació de sol·licituds segons resolució de convocatòria del curs 2020/21

 

Curs 2020-2021:

CONVOCATÒRIA

 

Curs 2019-2020:

CONVOCATÒRIA

  • RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020.

 

Curs 2018-2019:

CONVOCATÒRIA

  • RESOLUCIÓ de 15 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

 

 


Curs 2017-2018:

CONVOCATÒRIA

  • RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018

 

 

Curs 2016-2017:

CONVOCATÒRIA

  • RESOLUCIÓ de 9 d'agost de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació  bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017 (DOCV núm 7850 de 12.08.2016)

 

 

Curs 2015-2016:

CONVOCATÒRIA

  • ORDE 57/2015, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016 (DOCV núm 7534 de 27.05.2015).