Organismes

Portals

Convocatòria, concessió i justificació de subvencions

Convocatòria, concessió i justificació de subvencions

Noves bases reguladores 2022-23: Ordre 31/2022, de 13 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

  • Retolació per a les instal·lacions: Annex III
  • L'Ordre 19/2022, de 7 d'abril deroga les antigues bases reguladores de l'Ordre 41/2016, de 29 de juliol. No obstant això, de manera transitòria, a les convocatòries iniciades abans del 8 d'abril de 2022 no els serà aplicable el que es disposa en aquesta Ordre. Es regiran per les bases reguladores vigents en el moment de la seua incoació, l'Ordre 41/2016.