FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

                     

______

NORMATIVA

  • ORDRE 12/2022, de 9 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Cursos d’Especialització i Bloc de Formació Pràctica (BFP) dels Ensenyaments de Règim Especial, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Deroga la Ordre 77/2010 de 27 d'agost de 2010 (DOCV 03/09/2010) per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT).

  ->   Jornada La nova FCT: ORDRE 12/2022   <- 

  • RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es dicten instruccions per a la gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball. [2022/5235]

         Nova Guia d'Annexes, segons l'Ordre 12/2022, de 9 de març.

Aquests són els annexes en format editable:

Annex I: Conveni centre educatiu - empresa o entitat per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball

Annex II: Associació alumnat - centre de treball

Annex III: Programa formatiu del mòdul professional de FCT

Annexes per a FCT a centres de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

Annex I: Conveni centre educatiu - empresa o entitat per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, de delegació de signatura del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, en materia de gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.)

Annex II: Associació alumnat - centre de treball per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

MOLT IMPORTANT - Annex II: És necessari especificar al màxim l'horari de les pràctiques. Utilitzeu les observacions si ho considereu necessari.

Aquests són els informes i conformitats en format editable:

- Adaptacions curriculars al programa formatiu del mòdul professional de Formació en Centres de Treball
- Informe d'adquisició de resultats d’aprenentatge i valoratiu sobre una unitat formativa de l'alumnat (Informe de consecució de competències)
- Informe per a la memòria del mòdul professional de Formació en Centres de Treball
- Informe per a la memòria del mòdul professional de Formació en Centres de Treball del Departament de pràctiques formatives
- Informe valoratiu de la persona tutora per a l’exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball
NOVETAT!!! - Resolució de la direcció per a l'exempció del mòdul d'FCT
- Informe justificatiu per a autoritzar situacions excepcionals
- Informe justificatiu per a autoritzar grups en situacions excepcionals
- Informe del director o directora del centre educatiu per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball fora del territori espanyol i fora del marc de programes de la conselleria amb competències en matèria d'educació o de la Unió Europea
- Conformitat per tutoritzar FCT en situacions excepcionals
- Conformitat per tutoritzar FCT de grups complets en situacions excepcionals
- Conformitat alumnat per realitzar FCT en situacions excepcionals (individual)
- Conformitat alumnat per a realitzar FCT en situacions excepcionals (grups)
- Certificat per a persones instructores en empresa del mòdul d'FCT

______

Implantació LOE: Normativa referent a la realització de FCT en un cicle LOGSE extingit o substituït por un cicle LOE.

______

______

ASSEGURANCES PROGRAMA

Assegurances

Manual
Accés al programa

______

DADES DE CONTACTE

Per a contactar amb el departament de FCT, poden fer-ho a través del correu electrònic fct@gva.es, i només el professorat i les persones tutores, cridant als números de telèfon 961 923 327961 923 311 en horari de 9:00 h a 14:00 h.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
D. G. de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Servei de Gestió de la Formació i la Qualificació Professional
Av. Campanar, 32
46015 - València

______

Preguntes Freqüents (FAQ): En aquesta pàgina es poden consultar les preguntes més freqüents relatives al mòdul professional de Formació en Centres de Treball (realització, annexos, normativa, etc).