Organismes

Portals

FCT

                      


FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

 

Avisos

 - Videoconferència per a explicar les novetats d'FCT i FP Dual (20/2/24 - 9:00)

Enllaç de Teams (Id. de reunió: 384 414 455 144 - Còdig d'accés: mTdErs)

Carta a la direcció dels centres sostinguts amb fons públics de Formació Professional en relació amb la cotització de l'alumnat en pràctiques no remunerades

 

  • Jornada informativa per a directors/es i coordinadors/es de FCT i/o Dual sobre la DA52ª, Seguretat Social d'alumnat en pràctiques formatives (19/01/2024)

-Presentació

-Preguntes freqüents

ENLLAÇOS D'INTERÉS


SAÓFCT


NORMATIVA

  •  ORDRE 12/2022, de 9 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual és regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Cursos d’Especialització i Bloc de Formació Pràctica (BFP) dels Ensenyaments de Règim Especial, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Deroga l'Ordre 77/2010 de 27 d'agost de 2010 (DOCV 03/09/2010) per la qual és regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT).

  ->   Jornada La nova FCT: ORDRE 12/2022   <- 

  •  RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual és dicten instruccions per a la gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball. [2022/5235]

  •  Nova Guia d'Annexes, segons l'Ordre 12/2022, de 9 de març.

Annexes en format editable

Annex I: Conveni centre educatiu - empresa o entitat per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball
Annex II: Associació alumnat - centre de treball
Annex III: Programa formatiu del mòdul professional de FCT

MOLT IMPORTANT - Annex II: És necessari especificar al màxim l'horari dels pràctiques. Utilitzeu els observacions si ho considereu necessari.

Informes, conformitats i sol·licituds en format editable

Sol·licitud de l'alumnat per a adaptacions curriculars del mòdul d'FCT
Adaptacions curriculars al programa formatiu del mòdul professional de Formació en Centres de Treball
Informe d'adquisició de resultats d’aprenentatge i valoratiu sobre una unitat formativa de l'alumnat (Informe de consecució de competències)
Informe per a la memòria del mòdul professional de Formació en Centres de Treball
Informe per a la memòria del mòdul professional de Formació en Centres de Treball del Departament de pràctiques formatives
Sol·licitud de l'alumnat per a l'exempció del mòdul d'FCT
Informe valoratiu de la persona tutora per a l’exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball
Resolució de la direcció per a l'exempció del mòdul d'FCT
Informe justificatiu per a autoritzar situacions excepcionals
Informe justificatiu per a autoritzar grups en situacions excepcionals
Informe del director o directora del centre educatiu per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball fora del territori espanyol i fora del marc de programes de la conselleria amb competències en matèria d'educació o de la Va unir Europea
Conformitat per tutoritzar FCT en situacions excepcionals
Conformitat per tutoritzar FCT de grups complets en situacions excepcionals
Conformitat alumnat per realitzar FCT en situacions excepcionals (individual)
Conformitat alumnat per a realitzar FCT en situacions excepcionals (grups)
Certificat per a persones instructors en empresa del mòdul d'FCT

Instruccions
Resolució


SESSIONS FORMATIVES TELEMÀTIQUES
 

  •  L'FCT flexible per a alumnat de segon curs (3 de maig de 2023)

Presentació
- Preguntes formulades
Vídeo de la presentació
Vídeo de l'exposició
Vídeo dels preguntes i respostes

  •  L'FCT flexible per a alumnat de primer curs (10 de maig de 2023)

Presentació
- Preguntes formulades
Vídeo de la presentació
Vídeo de l'exposició
Vídeo dels preguntes i respostesDADES DE CONTACTE

 

Per a contactar amb el departament de FCT, poden fer-ho a través de:

 

   - Correu electrònic: fct@gva.es 
   - Telèfon [Només professorat i persones tutoritzes]:
                   961 923 366 - 961 970 527 en horari de 10.00 h a 14.00 h

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I OCUPACIÓ
D. G. de Formació Professional
Servei d’Ordenació i planificació de la Formació Professional
Av. Campanar, 32
46015 - València