Organismes

Portals

PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

                     

 
 

 

 

IMPLANTACIÓ LOE : Normativa referent a la realització de FCT en un cicle LOGSE extingit o substituït por un cicle LOE

MOLT IMPORTANT ANNEX II : És necessari especificar al màxim l'horari de les pràctiques. Utilitzeu les observacions si ho considereu necessari.

NORMATIVA : Ordre 77/2010 de 27 d'agost de 2010 (DOCV 03/09/2010): Per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT).

Resolució d'1 de setembre de 2010 (DOCV 08/09/2010): Per la qual es publiquen els annexos per a la gestió del mòdul de Formació en Centres de Treball.

Aquests són els Annexos en diferents formats:

 • Annex I: Concerte centre educatiu - empresa o institució per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball.(PDF / ODT)
 • Annex II: Associació alumne/a - Centre de treball. (PDF / PDF 4 alumnos-hoja / ODT / ODT 4 alumnos-hoja )
 • Annex III: Programa formatiu del mòdul professional de FCT. (PDF / ODT)
 • Annex IV: Adaptacions curriculars al programa formatiu del mòdul professional de FCT. (PDF / ODT)
 • Annex V: Fulla setmanal de seguiment de l'alumne/a durant la realització del mòdul professional de FCT. (PDF / ODT)
 • Annex VI: Informe valoratiu de l'instructor/a - preparador/a laboral especialitzat/a. (PDF / ODT)
 • Annex VII: Acceptació d'inclusió en el catàleg de centres de treball col·laboradors amb el mòdul professional de FCT. (PDF / ODT)
 • Annex VIII: Certificat de centres de treball col·laboradors en la realització del mòdul professional de FCT. (PDF / ODT)
 • Annex IX: Memòria del mòdul professional de FCT del tutor/a. (PDF / ODT)
 • Annex X: Memòria del mòdul professional de FCT del departament de pràctiques formatives. (PDF / ODT)
 • Certificat de realització del mòdul professional de FCT per part de l'alumnat (ODT)

 

 

 

 

ASSEGURANCES PROGRAMA ANNEXOS

Assegurances

 

Programa de gestió FCT - SAÓ_fct
Manual
Accés al programa
Guía Annexos FCT
 

 

NOUS TELÈFONS I ADREÇA DE CONTACTE
Per a contactar amb el departament de FCT, poden fer-ho a través del correu electrònic fct@gva.es, o cridant al número de telèfon en horari de 09:00 a 14:00: 961.923.342; 961.923.311 (només professors i tutors)

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
D. G. DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL
SERVEI DE GESTIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Av. Campanar, 32
46015 - València

Preguntes Freqüents (FAQ): En aquesta pàgina es poden consultar les preguntes més freqüents relatives al mòdul professional de Formació en Centres de Treball (realització, annexos, normativa, etc)