Admissió en centres sostinguts amb fons públics

Admissió en centres sostinguts amb fons públics

Curs 2023-24

 • Calendari d'admissió: RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional
  • Quadre resum del calendari
 • Procediment d'admissió i matrícula
 • Orientacions per a l'alumnat, sobre el procediment d'admissió en centres sostinguts amb fons públics:
  • Grau bàsic
  • Graus mitjà i superior
  • Cursos d’Especialització

Preguntes Freqüents Admissió Formació Professional

Notes de tall en primer curs en l'admissió del 2022-23

Alacant Alacant Castelló Castelló València València
GM GS GM GS GM GS

Observacions a les notes de tall publicades

Criteris de prioritat per a l'admissió del curs 2023-24

GRAU BÀSIC GRAU MITJÀ GRAU SUPERIOR PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA GRAU BÀSIC de GARANTIA JUVENIL (2ª Oportunitat)
GB GM GS PFQB GB2

 

 

 

Cursos d'Especialització

Titulació requerida per a l'accés a un curs d'Especialització Cursos de Grau MITJÀ Cursos de Grau SUPERIOR

 

Cicles grau Bàsic (2a oportunitat), dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil 2023-24

 

Programes formatius de Qualificació Bàsica 2023-24

Normativa relacionada

 • Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

 • Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 36/2020

 • Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la CV

 • Ordre 17/2022, de 25 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’oferta parcial dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional Bàsica de grau mitjà i de grau superior en centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana. Deroga a Ordre de 27 de juny de 2008.

 • Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la secretaria autonòmica d'educació i formació professional, per les quals s'estableixen directrius envers diversos aspectes relacionats amb l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu espanyol procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d'altres països.

 

Normativa addicional

 • Resolució de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la CV
 • Resolució de 23 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adapten els annexos del procediment d'admissió als cicles de Formació Professional Bàsica. Correcció d'errades
 • Resolució de 15 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en la CV
 • Resolució de 5 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publiquen els annexos dels cicles de Formació Professional Bàsica.
 • Resolució de 23 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la CV
 • Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la CV