Admissió en centres sostinguts amb fons públics

Admissió en centres sostinguts amb fons públics

Curs 2022-2023

Calendari i procediment d'admissió i matrícula   

*Preguntes Freqüents Admissió Formació Professional

Manual, vídeo  i presentació per als centres per a la gestió d'admissió en ITACA3 (GM i GS).

 

> Extracte dels Criteris de Prioritat per a l'admissió del curs 22-23:

FP GRAU BÀSIC FP GRAU MITJÀ FP GRAU SUPERIOR PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA FP GRAU BÀSIC de GARANTIA JUVENIL (2ª Oportunitat)
FPB GM GS PFQB FPB2

 

 

 

> Oferta Cicles Formatius Grau Bàsic (2a oportunitat) - dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil 22-23

Oferta GB 2ª Oportunitat

> Oferta Programes Formatius de Qualificació Bàsica 2022-2023

Modalitat: Ordinària/Taller Modalitat: Educació Especial

> Oferta en Primer curs de Cicles de Formació Professional 2022-2023

(centres sostinguts amb fons públics)

  Presencial (Ordinari/Nocturn) Semipresencial / A Distància
  Grau Bàsic (FPB) Grau Mitjà Grau Superior Grau Mitjà Grau Superior
  Localitat Família Localitat Família Localitat Família Localitat Família Localitat Família
ALACANT APLB APFB APLM APFM APLS APFS ASLM ASFM ASLS ASFS
CASTELLÓ CPLB CPFB CPLM CPFM CPLS CPFS CSLM CSFM CSLS CSFS
VALÈNCIA VPLB VPFB VPLM VPFM VPLS VPFS VSLM VSFM VSLS VSFS

 

Nova oferta de Cicles de Formació Professional per al curs 2022-2023:  Localitat  Famílies

> Cursos d'Especialització

Presentació de requisit acadèmic fins al 5 de juliol

 

Titulació requerida per a l'accés a un curs d'Especialització Cursos de Grau MITJÀ Cursos de Grau SUPERIOR

Oferta inicial de Cursos d'Especialització per al curs 22-23

Cursos per Localitat Cursos per Família

> Notes de Tall en el procés d'admissió del curs anterior 2021/2022*

Província ALACANT Grau Bàsic Grau Mitjà Grau Superior
Província CASTELLÓ Grau Bàsic Grau Mitjà Grau Superior
Província VALÈNCIA Grau Bàsic Grau Mitjà Grau Superior

 

 

*Observaciones referidas a los resultados y notas de corte publicados.

> Normativa relacionada

 • Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

 • Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 36/2020

 • Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la CV

 • Ordre 17/2022, de 25 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’oferta parcial dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional Bàsica de grau mitjà i de grau superior en centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana. Deroga a Ordre de 27 de juny de 2008.

 • Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la secretaria autonòmica d'educació i formació professional, per les quals s'estableixen directrius envers diversos aspectes relacionats amb l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu espanyol procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d'altres països.

 

Normativa addicional

 • Resolució de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la CV
 • Resolució de 23 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adapten els annexos del procediment d'admissió als cicles de Formació Professional Bàsica. Correcció d'errades
 • Resolució de 15 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en la CV
 • Resolució de 5 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publiquen els annexos dels cicles de Formació Professional Bàsica.
 • Resolució de 23 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la CV
 • Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la CV