Autorització de centres i entitats

Autorització de centres i entitats

CURS 2023-24

 • Programes autoritzats:
  • AdscripcionsResolució de 13 de juny de 2023 i relació de centres
  • Resolució de 21 d'abril de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es renova l'autorització per a impartir programes formatius de qualificació bàsica a ens territorials (municipis i províncies), mancomunitats, institucions sense ànim de lucre i centres docents privats i privats específics d'Educació Especial per al curs 2023-24
  • Resolució de 20 de març de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’autoritza o es renova l’autorització per a impartir programes formatius de qualificació bàsica, a ens territorials (municipis i províncies), mancomunitats, institucions sense ànim de lucre i centres docents privats i privats específics d’Educació Especial, per al curs 2023-24
 • Procediment d'autorització o renovació: Resolució de 29 de novembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el procediment d'autorització o renovació per a ens territorials (municipis i províncies), mancomunitats, institucions sense ànim de lucre i centres docents privats i privats específics d'Educació Especial

 

Cursos anteriors

 • Resolució de 9 de març de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’autoritza o es renova l’autorització per a impartir programes formatius de qualificació bàsica a ens territorials (municipis i províncies), mancomunitats, institucions sense ànim de lucre i centres docents privats específics d’Educació Especial, per al curs 2022-2023
  • Resolució de 29 de novembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el procediment d'autorització o renovació per a ens territorials (municipis i províncies), mancomunitats, institucions sense ànim de lucre i centre docents privats específics d'Educació Especial, per a impartir programes formatius de qualificació bàsica
 • RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2021-2022, no finançats amb fons públics. CORRECCIÓ d'errades
 • RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2020-2021, no finançats amb fons públics
 • Resolució de 27 d'agost de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2019/2020, no finançats amb fons públics. Correcció d'errades
 • RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2018-2019, no finançats amb fons públics
 • RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2017-2018, no finançats amb fons públics
 • RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica no finançats amb fons públics, per al curs 2016-2017
 • RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica no finançats amb fons públics
 • RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica no finançats amb fons públics

ADSCRIPCIONS

 • RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2021, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària.Correcció d'errades
 • Resolució de 17 de gener de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen Programes Formatius de Qualificació Bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària.
 • Resolució de 18 de desembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària
 • Resolució de 28 de febrer de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària
 • Resolució de 19 d'abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària.(DOCV núm 8023 de 20.04.2017).Correcció d'errades
 • Resolució de 28 d'abril de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària
 • Resolució de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i els ens locals que impartixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària o centres integrats públics de Formació Professional. (DOCV núm 7500 de 08.04.2015)