Altra normativa i convocatòries

Estades formatives a l’estranger d’immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per a professorat

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d’estades formatives a l’estranger d’immersió lingüística en territori nacional i de cursos en anglés a distància per al professorat d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics superiors i professorat especialista d’anglés de les escoles oficials d’idiomes de centres públics i privats concertats, situats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

 • Inscripcions 2023:
  • Des del 23 de març a les 12:00h fins al 4 d'abril a les 12:00h.
  • Telemàticament, en OVIDOC

Convocatòries d'assignacions econòmiques per a centres públics

 • RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria de la sol·licitud d’assignacions econòmiques extraordinàries per a la creació i manteniment d’aules d’emprenedoria en els centres docents de titularitat pública, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU. 
 • Resolució de 5 d'abril de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la sol·licitud d’assignacions econòmiques extraordinàries per a la creació i manteniment d’aules d’emprenedoria en els centres docents de titularitat pública de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

Més informació...

 • RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per al manteniment i condicionament de les instal·lacions i l'equipament relacionat amb la impartició de cicles formatius de Formació Professional implantats en la Comunitat Valenciana mitjançant fons MRR, convocades per la Resolució de 16 d'agost de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.
 • RESOLUCIÓ de 16 d'agost de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen ajudes per al manteniment i condicionament de les instal·lacions i l'equipament relacionat amb la impartició de cicles formatius de Formació Professional implantats a la Comunitat Valenciana mitjançant fons MRR.
  • RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'amplia la línia de crèdit de la convocatòria establida en la Resolució de 16 d'agost de 2022

 

Consells territorials

 • Resolució de 15 de juny de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es constitueix el consell territorial de l’àrea territorial 20, es modifica la composició del consell territorial de l’àrea territorial 6 de la Resolució del 27 d’abril de 2023
 • Resolució de 27 d’abril de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es constitueixen els consells territorials de Formació Professional de la Comunitat Valenciana
 • Resolució de 12 de gener de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es modifiquen les àrees territorials dels consells territorials de la Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre 1/2021, de 30 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de constitució dels consells territorials de la Formació Professional per a l'organització, planificació i disseny de l'oferta de Formació Professional integrada en les àrees funcionals de la Comunitat Valenciana

 

Adaptacions experimentals de currículums

 • Resolució de 27 de setembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’autoritza en l’IES El Grao la implantació d’un projecte experimental del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic o tècnica en Cuina i Gastronomia, adaptat al perfil d’atenció de sala
 • Resolució d’1 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional, de la família professional de Comerç i Màrqueting, al perfil professional de Logística Portuària.
  • Resolució de 19 de juliol de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum experimental de Comerç Internacional, perfil professional de Logística Portuària.

 • Resolució de 16 de maig de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances, al perfil professional d’Assegurances.
 • Resolució de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional, de la família professional de Comerç i Màrqueting, al perfil professional de Comerç Portuari.
 • Resolució de 25 de juliol de 2008, de la directora general d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s’adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’Electromecànica de Vehicles de la família professional de Manteniment de Vehicles Autopropulsats, al perfil professional de Mecànica de Competició.
 • Resolució de 9 de juliol de 2009, de la directora general d’Innovació, Avaluació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s’adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’Electromecànica de Vehicles de la família professional de Manteniment de Vehicles Autopropulsats, al perfil professional de Manteniment d’Embarcacions de Recreació. Correcció d'errades.