Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior

 • ORDE de 29 de gener de 2008, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior.

 

Visualització de contingut web

Calendari Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a superior, any 2021

 • Dates INSCRIPCIÓ: Del 26 d'abril al 7 de maig, tots dos inclusivament.
 • Publicació llestes provisionals de persones admeses i excloses: 14 de maig 2021.
 • Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses: del 14 al 21 de maig de 2021.
 • Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses: 26 de maig de 2021.
 • Sol·licitud d'anul·lació de matrícula: del 13 al 24 de setembre de 2021.
 • Comunicació dels centres examinadors a la Inspecció Territorial d'Educació de la Direcció Territorial del nombre de persones admeses i proposta de les Comissions Avaluadors: Fins al 10 de juny de 2021.
 • Comunicació del Servei d'Inspecció d'Educació als Centres Examinadors de les Comissions Avaluadores designades: Fins al 10 de juny de 2021.
 • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l'alumnat: Fins a l'11 de juny de 2021.
 • Realització proves: entre l'11 al 22 d'octubre de 2021.
 • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats.

Procediment de SOL·LICITUD de matrícula de les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior de Formació Professional, any 2020.