Organismes

Portals

Convocatòria

Convocatòria

 • Convocatòria 2024

  • Calendari d'execució Setembre 2024.

Calendari any 2023

Calendari any 2023

 • Inscripció: en el centre examinadordel 30 de gener al 10 de febrer, tots dos inclosos
 • Publicació relació provisional de persones admeses i excloses: 17 de febrer 2023
  • Reclamacions: del 20 al 21 de febrer
 • Publicació relació definitiva de persones admeses i excloses: 27 de febrer
  • Reclamacions: recurs alçada davant la direcció territorial de la província, en el termini d'un mes
 • Sol·licitud d'anul·lació de matrícula: fins al 29 de març
 • Comunicació dels centres receptors de matrícules a les Direccions Territorials del nombre de persones admeses i proposta de les Comissions Avaluadores: del 23 al 24 de febrer
 • Comunicació de les Direccions Territorials al Centres Examinadors de les Comissions Avaluadores designades: fins al 3 de març
 • Publicació de les orientacions a l'alumnat per part del Centre Examinador: fins al 7de març
 • Realització proves: entre el 18 i el 28 d'abril
  • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats
 • Fins al 31 de maig, enviament de les estadístiques de les proves a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a través de l'enllaç facilitat per correu electrònic al centre examinador.