Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior

Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior

Calendari any 2022

Calendari any 2022

 • Inscripció: del 10 al 21 de gener, tots dos inclosos, en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2567
 • Publicació relació provisional de persones admeses i excloses: 28 de gener 2022
  • Reclamacions a les relacions provisionals: del 1 al 4 de febrer
 • Publicació relació definitiva de persones admeses i excloses: 9 de febrer
  • Reclamacions a les relacions definitives: recurs alçada davant la direcció territorial de la província, en el termini d'un mes
 • Sol·licitud d'anul·lació de matrícula: fins al 25 de març
 • Comunicació dels centres receptors de matrícules a les Direccions Territorials del nombre de persones admeses i proposta de les Comissions Avaluadores: del 9 a l'11 de febrer
 • Comunicació de les Direccions Territorials al Centres Examinadors de les Comissions Avaluadores designades: fins al 28 de febrer
 • Publicació de les orientacions a l'alumnat per part del Centre Examinador: fins al 7de març
 • Realització proves: entre el 28 de març i el 8 d'abril
  • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats
 • Fins al 31 de maig, enviament de les estadístiques de les proves a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a través de l'enllaç a l'enquesta facilitada per correu electrònic al centre examinador.