Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Premis Extraordinaris de Formació Professional

Els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica de grau mitjà i superior, són el reconeixement oficial dels mèrits de l'alumnat que ha cursat brillantment aquesta etapa educativa.

CURS 2020-2021

  • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2019-2020. (DOGV núm. 8987 de 31.12.2020)

CURS 2019-2020

  • RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2018/2019. (DOGV núm. 8736 de 10.02.2020)

  • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional, convocats per la Resolució de 31 de gener de 2020 corresponents al curs 2018-2019. (DOGV núm. 8864 de 23.07.2020)

    • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional, convocats per la Resolució de 31 de gener de 2020 corresponents al curs 2018-2019

 

CURS 2018-2019

  • RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2017-2018. (DOGV núm. 8485 de 13.02.2019)

  • RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional convocats per la Resolució de 7 de febrer de 2019 corresponents al curs 2017-2018. (DOGV núm. 8536 de 26.04.2019)

CURS 2017-2018

  • RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2016-2017. (DOGV núm. 8174 de 21.11.2017)

  • RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional, convocats per Resolució de 17 de novembre de 2017 corresponents al curs 2016-2017. (DOGV núm. 8283 de 27.04.2018)