Organismes

Portals

Acredita

Acredita

Logotips Programa ACREDITA

PROGRAMA ACREDITA

El programa consisteix en un procediment pel qual la persona candidata adquireix una acreditació oficial de les seues competències professionals adquirides por experiència laboral o vies no formals de formació, amb l'avaluació prèvia d'aquestes.

Aquest procés permet acreditar unitats de competència que formen part d'un títol de Formació Professional o d'un certificat de Professionalitat.

Una vegada finalitzat el procediment, la comissió d'avaluació indicarà la formació complementaria que el participant ha de cursar, si vol continuar la seua formació per a obtindre el títol de Formació Professional o el certificat de Professionalitat.

A QUI POT INTERESSAR?

Si has adquirit els teus coneixements professionals desenvolupant una activitat laboral i no tens titulacióla Generalitat Valenciana ha convocat un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals en el qual es pot obtindre, després d'unes proves concretes, una acreditació amb validesa en tot el territori nacional.

  • Si vas abandonar els estudis per a incorporar-te al món laboral i has aprés una professió al teu lloc de treball.
  • Si has realitzat activitats no remunerades que t'han permés adquirir competències del món laboral o
  • T'has format per vies no formals.

Pots presentar-te a la convocatòria d'acreditació de competències professionals relacionada amb la teua activitat.

Web d'ACREDITA