Organismes

Portals

iMou-TECH

iMou-TECH

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional implanta el deure de promoció i organització de la Formació Professional en el seu article 102, i insta les administracions públiques a propiciar la participació dels centres de formació professional, juntament amb altres centres, en projectes d'innovació i investigació aplicada per a la seua conversió en recursos d'innovació del sector productiu i promotors de creació de pols tecnològics.

Al seu torn, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, impulsa l'Ordre 47/2021, de 29 de desembre, per la qual es crea la Xarxa Novigi i es regulen els requisits de participació i reconeixement de centres docents i professorat adherits a aquesta a la Comunitat Valenciana. Aquesta és una xarxa col·laborativa entre centres de Formació Professional i entre el professorat que imparteix docència en aquest camp formatiu, per a la dinamització i la consolidació, en el conjunt del sistema públic de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, de la innovació pedagògica i organitzativa com a element clau de canvi dels models d'aprenentatge de la Formació Professional evolucionant de models tradicionals d'ensenyament-aprenentatge a metodologies actives en les quals l'alumnat intervé com a protagonista actiu en el seu procés d'adquisició de competències.

A més es compta amb una xarxa de Centres Integrats Públics de Formació Professional regulats pel Decret 193/2021, de 3 de desembre, del Consell, d'organització i funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana i la Xarxa de Centres d'Excel·lència de Formació Professional.

Fruit d'aquestes xarxes i les diverses inversions en Formació Professional que ha realitzat aquesta conselleria, els centres han desenvolupat experiències metodològiques, aules tecnològiques i espais dotats d'equipament fruit dels esforços i les inversions, els quals es pretenen fer extensibles al major número d'alumnat de la Comunitat Valenciana perquè puga millorar les seues capacitats i coneixements. Amb aquest objectiu, aquesta resolució busca establir un procediment per a impulsar i coordinar la cooperació entre els centres docents que poden oferir espais, equipament o experiències d'aprenentatge innovadores i els centres docents interessats a oferir al seu alumnat l'oportunitat d'accedir a aquests recursos.

Per això s'impulsa el programa iMou-Tech per a l'intercanvi d'experiències entre centres docents i millora de les competències de l'alumnat de Formació Professional a través d'estades formatives en centres educatius.

Convocatòria 2023

Centres amfitrions iMou-Tech A designats: Resolució de 21 d'abril de 2023, Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Faça clic en el codi del centre per a més informació:

Província

Localitat

CodCen

Centre amfitrió

Oferta

Cicle / Família

Alacant

Alacant

03010119

IES Virgen del remedio

Equipament, instal·lacions i activitats

Química

Alacant

Alacant

03010119

IES Virgen del remedio

Equipament, instal·lacions i activitats

Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

Alacant

Alacant

03013297

IES 8 de marzo

Espais i instal·lacions esportives i multifuncionals

Activitats físiques i esportives

Alacant

Benidorm

03014472

IES Beatriu Fajardo de Mendoza

Taller d'auditoria energètica

Energia i aigua

Alacant

Benidorm

03014472

IES Beatriu Fajardo de Mendoza

Laboratori de fabricació digital

Energia i aigua

Alacant

Benidorm

03014472

IES Beatriu Fajardo de Mendoza

Taller d'hidràulica i digitalització de l'aigua

Energia i aigua

Alacant

Cocentaina

03003760

IES Pare Arques

Aula de projectes

Instal·lació i manteniment

Alacant

Crevillent

03003978

IES Macià Abela

Aula de tecnologia aplicada (ateca)

Activitats físiques i esportives

Alacant

Crevillent

03003978

IES Macià Abela

Aula d'informàtica connectada a un servidor NAS

Informàtica i comunicacions

Alacant

Elda

03005768

IES La Torreta

Taller de robòtica i automatització per indústria 4.0

Electricitat i electrònica

Alacant

Elx

03013224

IES Severo Ochoa

Aula de tecnologia aplicada (ateca)

Informàtica i comunicacions

Alacant

Elx

03012773

IES Tirant lo Blanc

Aula de realitat virtual per a turisme

Hoteleria i turisme

Alacant

San Vicent del Raspeig

03010442

CIPFP Canastell

Aula de realitat virtual per a refrigeració

Instal·lació i manteniment

Alacant

San Vicent del Raspeig

03010442

CIPFP Canastell

Aula taller de climatització LG

Instal·lació i manteniment

Alacant

San Vicent del Raspeig

03010442

CIPFP Canastell

Taller d'inclusió educativa i laboral

FP bàsica de cuina, agrària i serveis a la comunitat

Castelló

La Vall d'Uixó

12002661

IES Honori Garcia

Taller de màrqueting digital

Comerç i màrqueting

Castelló

Nules

12005601

IES Gilabert de Centelles

Instal·lacions i equipament d'agrària

Agrària

València

Oliva

46005934

IES Gregori Maians

Aula multitasca per treball per abp

FP bàsica d'informàtica i comunicacions

València

Ontinyent

46006100

IES l'Estació

Taller de treball per projectes

CFGM sistemes microinformàtics i xarxes

València

Ontinyent

46006100

IES l'Estació

Taller de microprojectes en informàtica

CFGM sistemes microinformàtics i xarxes

València

Paterna

46006495

IES dr. Pesset Aleixandre

Taller de cultiu de microalgues

Química

València

Tavernes de la Valldigna

46016385

IES la Valldigna

Aula tecnològica

CFGS de mecatrònica

València

Tavernes de la Valldigna

46016385

IES la Valldigna

Aula empren

Administració i finances

València

València

46018035

CIPFP Misericòrdia

Aula de tecnologia aplicada (ateca)

Electricitat i electrònica

València

València

46018035

CIPFP Misericòrdia

Aula taller d'atenció sociosanitària

Servicis socioculturals i a la comunitat

València

València

46018035

CIPFP Misericòrdia

Taller web

FP bàsica i gm de comerç i màrqueting

València

València

46013086

IES Isabel de Villena

Taller de gamificació en fp bàsica

FP bàsica d'administració i informàtica i comunicacions

Convocatòria 2023: Resolució de 28 de febrer de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca l’activitat per a realització d’experiències col·laboratives entre centres docents adreçades a la millora de les competències de l’alumnat de Formació Professional iMou-Tec