Organismes

Portals

Flexibilització

Flexibilització

Centres i projectes autoritzats

  1. Curs 2023-24: Resolució de 9 de maig de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza la implantació de projectes de flexibilització de l'oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional en determinats centres docents.

    • Projectes d'ampliació: Annex I

    • Projectes de reorganització: Annex II

    • Correcció d'errades

    • Procediment de flexibilització: Resolució de 17 de gener de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es determina el procediment per a flexibilitzar els ensenyaments de formació professional a la Comunitat Valenciana

  2. Curs 2022-23: Resolució de 16 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’autoritza la implantació de projectes de flexibilització de l’oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional en determinats centres docents; correcció d'errades