Organismes

Projecte ARVET

Projecte ARVET

ARVET és un projecte KA2 d'Erasmus+ liderat per Fundeun (Fundació Empresa Universitat d'Alacant) en el qual participa com a sòcia la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

El projecte pretén proporcionar una eina que facilite la realització autònoma de tasques individuals manipulatives en pràctiques de Formació Professional a estudiants amb discapacitat, especialment manipulativa o auditiva, que necessiten el suport d'una tercera persona i que veuen molt limitat el seu desenvolupament i aprenentatge en igualtat de condicions.

Per a això, s'han establit dues tasques principals:

  • S'ha realitzat un estudi internacional de la situació de l'alumnat d'FP amb discapacitat i, en concret, sobre les eines de suport a la inserció laboral d'aquest .
  • Amb posterioritat a l'estudi anterior, s'està desenvolupant l'eina de suport pròpiament, que es basa en Realitat Augmentada i en l'ús de balises, perquè l'alumnat puga usar aquestes màquines o eines amb més autonomia. La tecnologia que es desenvolupe no sols s'usarà per a alumnat en pràctiques en empreses, sinó que es podrà usar també en la seua vida laboral.

Web del projecte: https://www.arvetproject.com/