Organismes

Portals

Visualització de contingut web

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport certifica amb crèdits formatius al professorat que participa des del centre en el Programa Europeu ERASMUS +.

 

La resolució que regula el procediment de certificació de crèdits és la següent:

 

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2019 , de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport , per la qual es reconeix la participació dels i les docents en els projectes d'innovació educativa a través del Programa Europeu Erasmus +.

 

INSTRUCCIONS PER A LASOL·LICITUD DE LA CERTIFICACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DOCENT EN PROJECTES ERASMUS+ KA1 I KA2

 

SECTORS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I EDUCACIÓ SUPERIOR (NO per a projectes d'Educació Escolar i adults )

 

Per a tramitar correctament la sol·licitud, és necessari llegir amb atenció aquestes instruccions complementàries a la Resolució. En resum, és necessari:

 

Emplenar, signar i enviar la sol·licitud, segons el model que corresponga, a l'adreça indicada en les instruccions.

 

Model de sol·licitud per a projectes KA1 (KA102 o KA116 per a FP, KA103, KA107, KA108 per a Ed. Superior)

 

Model de sol·licitud per a projectes KA2 (KA202 per a FP, KA213 per a Ed. Superior)

 

Enviar la documentació requerida a l'adreça indicada a les instruccions.

 

És fonamental emplenar correctament el formulari web (una vegada per cadascun dels participants de cada projecte i curs escolar):

 

FORMULARI WEB PER A PROJECTES D'ACCIÓ CLAU 1

 

 

FORMULARI WEB PER A PROJECTES D'ACCIÓ CLAU 2