Organismes

Portals

MODALITATS DE COMPETICIÓ

MODALITATS DE COMPETICIÓ

TRANSPORT I LOGÍSTICA

REPARACIÓ DE CARROSSERIA

Modalitat en la qual es treballa tant la reparació i/o substitució de components estructurals d'un vehicle, com de panells decoratius exteriors, utilitzant per a això tècniques i equips reconeguts internacionalment.

Cicles formatius de la família de Transport i Manteniment de Vehicles

TECNOLOGIA DE L' AUTOMÒBIL

Els tècnics d' aquesta modalitat de competició han de ser capaços d' entendre els diferents sistemes del vehicle com són motors, transmissions, frenat, electricitat, direcció i suspensió i dur a terme solució de problemes, manteniment i reparació dels mateixos.

Cicles formatius de la família de Transport i Manteniment de Vehicles

PINTURA DE L' AUTOMÒBIL

Han de saber treballar tècniques d' aplicació de massilles de rebliment, poliment, preparació de superfícies i aplicació d' imprimacions, la preparació de la pintura mitjançant la formulació del color, l' aplicació de pintura i vernís amb pistoles anogràfiques en peces de la carrosseria, així com les tècniques de colorimetria, emmascarat i personalització de vehicles.

Cicles formatius de la família de Transport i Manteniment de Vehicles

CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS

FONTANERIA I CALEFACCIÓ

És una especialitat que suposa la instal·lació dels diferents components que conformen el sistema de canonades d'aigua, calefacció, desguàs, sanitaris en domicilis particulars, edificis i locals industrials. Inclou instal·lacions de canonades de gas natural, manufacturat, GLPs i aire comprimit.

Cicles formatius de la família d'Instal·lació i Manteniment

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Modalitat en la qual es treballa el disseny, el muntatge de les instal·lacions elèctriques, la posada en marxa de les mateixes, així com les verificacions i manteniment d'aquest tipus d'instal·lacions en habitatges, oficines, edificis comercials, oficines, agricultura, escoles, hospitals i entorns industrials simples.

Cicles formatius de la família d' Electricitat i Electrònica

EBENISTERIA

Especialitat en la qual es treballa la fabricació, en petits tallers, de mobles i elements de construcció en fusta (ja siguin massissos, xapats, recoberts de plàstic o pintats).

Cicles formatius de la família de Fusta, Moble i Suro

FUSTERIA

Treball amb fusta, per connectar o unir entre si dues o més peces de fusta en diverses formes d' unió. Es construeixen portes, finestres, escales i altres objectes d'arquitectura que s'instal·len en edificis de forma permanent.

Cicles formatius de la família de Fusta, Moble i Suro

JARDINERIA PAISAJISTICA

Especialitat en la qual es posen en pràctica les destreses de l' alumnat tant en la planificació com en l' execució d' un projecte de jardineria, que inclou diferents tècniques i materials, com la creació de murs de pedra, sòls decoratius, infraestructures de fusta, praderies de gespa natural o artificial, jocs d' aigua, i plantacions d' espècies vegetals.

Cicles formatius de la família d' Agrària

REFRIGERACIÓ I AIRE CONDICIONAT

És una especialitat que suposa la instal·lació dels diferents components que conformen el sistema de climatització i refrigeració. Inclou la mecanització dels diferents components, posada en marxa i regulació de la instal·lació, manejant refrigerants que no causin dany al medi ambient.

Cicles formatius de la família d'Instal·lació i Manteniment

FABRICACIÓ

MECATRÒNICA

Aquesta especialitat combina els seus coneixements i habilitats en mecànica, pneumàtica, sistemes de control electrònic, programació, robòtica i desenvolupament de sistemes, per muntar, programar, posar en marxa, mantenir i optimitzar sistemes mecatrònics presents en totes les àrees dels sistemes de producció.

Cicles formatius de grau superior de Mecatrònica Industrial i Automatització i Robòtica Industrial

DISSENY MECÀNIC-CAD

Modalitat en la qual s' utilitzen les tecnologies de disseny assistit per ordinador per a l' elaboració de tots els models gràfics, plànols, documents i arxius que continguin la informació necessària per a la fabricació i documentació de peces i components.

Cicles formatius de la família de Fabricació Mecànica i Instal·lació i Manteniment Mecànic

CNC

La competició consisteix en el processament de peces de metall mitjançant la tecnologia de fresat amb control numèric. A partir del dibuix tècnic, es procedeix a fabricar la peça requerida amb una gran precisió.

Cicles formatius de la família de Fabricació Mecànica

SOLDADURA

L' activitat d' aquest professional inclou la interpretació de plànols, normes, símbols i altres, així com la realització de soldadures en xapes, tubs, estructures, recipients a pressió, de diferents materials, per diferents processos.

Cicles formatius de la família de Fabricació Mecànica

ELECTRÒNICA

Modalitat en la qual es treballa el muntatge i manteniment d' infraestructures de telecomunicacions, megafonia, circuit tancat de televisió i xarxes locals en edificis. També el manteniment d' equips electrònics, supervisió, gestió i desenvolupament dels equipaments de xarxes de veu i dades, producció audiovisual i de radiodifusió.

Cicles formatius de la família d' Electricitat i Electrònica

CONTROL INDUSTRIAL

En aquesta especialitat el professional combina els coneixements i destreses relacionades amb la instal·lació elèctrica i l'automatització dels processos industrials en tots els sectors de la producció.

Cicles formatius de la família d'Electricitat i Electrònica i d'Instal·lació i Manteniment

SISTEMES ROBÒTICS INTEGRATS

Aquesta modalitat combina els seus coneixements i destreses en el maneig i programació del robot industrial perquè executi un procés similar als que es poden trobar en la indústria, així com el connexió elèctric i la configuració dels sensors i actuadors que aquest procés inclogui i el maneig del programari de simulació del robot.

Cicles formatius de la família d'Electricitat i Electrònica i d'Instal·lació i Manteniment

Cursos d' especialització

INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS

DESENVOLUPAMENT WEB

Els dissenyadors web utilitzen programes informàtics per produir pàgines que inclouen enllaços a altres pàgines, gràfics, elements de text i fotografies. Per implementar aquestes idees, s'utilitzen programes informàtics, biblioteques de codi obert i entorns de desenvolupament (frameworks).

Cicles formatius de la família d' Informàtica

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES EN XARXA

Modalitat en la qual s' ha de demostrar un ampli rang de destreses en l' àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: operacions de disseny, implantació, proves, manteniment, reparació, optimització, actualització i operació, de dispositius connectats en xarxa.

Cicles formatius de la família d' Informàtica

Cursos d' especialització

ARTS CREATIVES I MODA

FLORISTERIA

La floristeria comprèn la realització de composicions florals i/o plantes, utilitzant per a això espècies vegetals i altres materials; això comporta des de coneixements bàsics de botànica fins als períodes de comercialització i adquisició de la matèria primera depenent de l' època de l' any.

Cicles formatius de la família d' Agrària

DISSENY I ANIMACIÓ DE JOCS 3D

Aquesta modalitat s' inclou dins del sector de l' animació 2D i 3D, així com la creació de videojocs. Per a la creació artística de videojocs 3D es parteix de les premisses dels dissenyadors de videojocs i es realitzen amb una combinació de conceptualització, creativitat i posada en pràctica d' habilitats tècniques de dibuix, animació, modelatge, texturitzat i programació.

Cicles formatius de la família d' Imatge i So

TECNOLOGIA DE LA MODA

En aquesta especialitat es creen peces de vestir, aplicant coneixements en materials i accessoris, tendències de moda i color i realitzen el seu treball segons els paràmetres i requeriments del client o de l' empresa de moda.

Cicles formatius de la família de Tèxtil, Confecció i Pell

SERVEIS

PERRUQUERIA

L' alumnat d' aquesta modalitat ha de treballar el tractament i cura dels cabells, incloent-hi tots els tipus de tècniques de tall de pèl, rostit, coloració, pentinat i disseny de barba. Els requisits són el coneixement de la moda, creativitat i imaginació, juntament amb un alt nivell tècnic, que inclou els enfocaments comercial i artístic.

Cicles formatius de la família d' Imatge Personal

ESTÈTICA

Modalitat en la qual es treballa la planificació, aplicació i comercialització de tractaments facials, corporals, per a peus i mans, i maquillatge, el coneixement dels productes i els mètodes per a la cura de la pell i el cos.

Cicles formatius de la família d' Imatge Personal

FLECA I PASTISSERIA

Modalitat en la qual s' avaluen els coneixements i destreses per elaborar i presentar productes de fleca, brioixeria i pastisseria, conduint les operacions de producció, composició i decoració, en obradors i establiments de restauració.

Cicles formatius de les famílies d' Hoteleria i Turisme i d' Indústries Alimentàries

Cursos d' especialització

CUINA

Competició en la qual es realitza la preparació, cuinat, realització i amaniment de plats de cuina internacional: aperitius, plats freds i calents i postres. Requereix coneixements en nutrició, en mesures relacionades amb la salut i higiene són elements fonamentals en aquesta especialitat.

Cicles formatius de la família d' Hostaleria i Turisme

RECEPCIÓ HOTELERA

Modalitat en la qual s' apliquen els coneixements i les habilitats per desenvolupar les diferents tasques en la recepció d' un hotel. Requereix atenció i comunicació al client en diversos idiomes, coneixements de la informació turística local i general, bons modals, resolució de problemes, aplicació de procediments de reserves, alfabetització informàtica i competència matemàtica.

Cicles formatius de la família d' Hostaleria i Turisme

SERVEIS DE RESTAURANT I BAR

Exigeix un ampli coneixement de la cuina internacional, les begudes i el servei de bar. Cal posseir un domini perfecte de les normes per servir i conèixer la preparació dels plats i begudes que arriben a la taula del client. Els requisits bàsics són la destresa, les bones maneres, l' aplom i les habilitats pràctiques.

Cicles formatius de la família d' Hostaleria i Turisme

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA I CURES AUXILIARS D' INFERMERIA

Inclou les cures i vigilància de l'estat físic d'un o una pacient o usuari, la col·laboració en la prestació de cures psíquiques, la cura de les condicions sanitàries de l'entorn del pacient o usuari i les tasques d'instrumentació, tant a nivell hospitalari, com en atenció primària així com en equips de salut bucodental.

Cicles formatius de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i de Cures Auxiliars d' Infermeria