MODALITATS DE COMPETICIÓ

MODALITATS DE COMPETICIÓ

 

TRANSPORT I LOGÍSTICA

REPARACIÓ DE CARROSSERIA

Modalitat en la qual es treballa tant la reparació i/o substitució de components estructurals d'un vehicle, com de panells decoratius exteriors, utilitzant per a això tècniques i equips reconeguts internacionalment.

Cicles formatius de la família de Transport i Manteniment de Vehicles

TECNOLOGIA DE L'AUTOMÒBIL

Els tècnics d'aquesta modalitat de competició han de ser capaces d'entendre els diferents sistemes del vehicle com són motors, transmissions, frenat, electricitat, direcció i suspensió i dur a terme solució de problemes, manteniment i reparació d'aquests.

Cicles formatius de la família de Transport i Manteniment de Vehicles

PINTURA DE L'AUTOMÒBIL

Han de saber treballar tècniques d'aplicació de massilles de farciment, escatat, preparació de superfícies i aplicació d'imprimacions, la preparació de la pintura mitjançant la formulació del color, l'aplicació de pintura i vernís amb pistoles aerográfiques en peces de la carrosseria, així com les tècniques de colorimetria, emmascarat i personalització de vehicles.

Cicles formatius de la família de Transport i Manteniment de Vehicles

 

CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS

LAMPISTERIA I CALEFACCIÓ

És una especialitat que suposa la instal·lació dels diferents components que conformen el sistema de canonades d'aigua, calefacció, desguàs, sanitaris en domicilis particulars, edificis i locals industrials. Inclou instal·lacions de canonades de gas natural, manufacturat, *GLPs i aire comprimit.

Cicles formatius de la família d'Instal·lació i Manteniment

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Modalitat en la qual es treballa el disseny, el muntatge de les instal·lacions elèctriques, la posada en marxa de les mateixes així com les verificacions i manteniment d'aquesta mena d'instal·lacions en habitatges, oficines, edificis comercials, oficines, agricultura, escoles, hospitals i entorns industrials simples.

Cicles formatius de la família d'Electricitat i Electrònica

EBENISTERIA

Especialitat en la qual es treballa la fabricació, en xicotets tallers, de mobles i elements de construcció en fusta (ja siguen massissos, xapats, recoberts de plàstic o pintats).

Cicles formatius de la família de Fusta, Moble i Suro

FUSTERIA

Treball amb fusta, per a connectar o unir entre sí dues o més peces de fusta en diverses formes d'unió. Es construeixen portes, finestres, escales i altres objectes d'arquitectura que s'instal·len en edificis de manera permanent.

Cicles formatius de la família de Fusta, Moble i Suro

JARDINERIA PAISATGÍSTICA

La pràctica de la jardineria abasta la instal·lació i el manteniment de jardins, disseny i gestió de projectes, utilitzant per a això diferents plantes i materials com la pedra. Inclou la realització d'instal·lacions elèctriques i de lampisteria simple i amb la instal·lació d'elements prefabricats com a mobiliari urbà o xicotets estanys.

Cicles formatius de la família d'Agrària.

REFRIGERACIÓ I AIRE CONDICIONAT

És una especialitat que suposa la instal·lació dels diferents components que conformen el sistema de refrigeració. Inclou la soldadura de canonades i maneig de refrigerants que no causen mal al medi ambient.

Cicles formatius de la família d'Instal·lació i Manteniment

 

FABRICACIÓ

MECATRÒNICA

Aquesta especialitat combina els seus coneixements i habilitats en mecànica, pneumàtica, sistemes de control electrònic, programació, robòtica i desenvolupament de sistemes, per a muntar, programar, posar en marxa, mantindre i optimitzar sistemes mecatrónics presents en totes les àrees dels sistemes de producció.

Cicles formatius de grau superior de Mecatrònica Industrial i Automatització i Robòtica Industrial

DISSENY MECÀNIC-CAD

Modalitat en la qual s'utilitzen les tecnologies de disseny assistit per ordinador per a l'elaboració de tots els models gràfics, plans, documents i arxius que continguen la informació necessària per a la fabricació i documentació de peces i components.

Cicles formatius de la família de Fabricació Mecànica

CNC

La competició consisteix en el processament de peces de metall mitjançant la tecnologia de fresat amb control numèric. A partir del dibuix tècnic, es procedeix a fabricar la peça requerida amb una gran precisió.

Cicles formatius de la família de Fabricació Mecànica

SOLDADURA

L'activitat d'aquest professional inclou la interpretació de plans, normes, símbols i uns altres, així com la realització de soldadures en xapes, tubs, estructures, recipients a pressió, de diferents materials, per diferents processos.

Cicles formatius de la família de Fabricació Mecànica

ELECTRÒNICA

Modalitat en la qual es treballa el muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions, megafonia, circuit tancat de televisió i xarxes locals en edificis. També el manteniment d'equips electrònics, supervisió, gestió i desenvolupament dels equipaments de xarxes de veu i dades, producció audiovisual i de radiodifusió.

Cicles formatius de la família d'Electricitat i Electrònica

CONTROL INDUSTRIAL

En aquesta especialitat el professional combina els coneixements i destreses relacionades amb la instal·lació elèctrica i l'automatització dels processos industrials en tots els sectors de la producció.

Cicles formatius de la família d'Electricitat i Electrónica i d'Instal·lació i Manteniment

 

INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS

DESENVOLUPAMENT WEB

Els dissenyadors web utilitzen programes informàtics per a produir pàgines que inclouen enllaços a altres pàgines, gràfics, elements de text i fotografies. Per a implementar aquestes idees, s'utilitzen programes informàtics, biblioteques de codi obert i entorns de desenvolupament (frameworks).

Cicles formatius de la família d'Informàtica.

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES EN XARXA

Modalitat en la qual s'ha de demostrar un ampli rang de destreses en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: operacions de disseny, implantació, proves, manteniment, reparació, optimització, actualització i operació, de dispositius connectats en xarxa.

Cicles formatius de la família d'Informàtica.

DISSENY I ANIMACIÓ DE JOCS 3D

Aquesta modalitat s'inclou dins del sector de la creació de videojocs. Per a la creació artística de videojocs 3D es parteix de les premisses dels dissenyadors de videojocs i es realitzen amb una combinació de conceptualització, creativitat i posada en pràctica d'habilitats tècniques.

Cicles formatius de la família d'Informàtica. 

 

ARTS CREATIVES I MODA

FLORISTERIA

La floristeria comprén la realització de composicions florals i/o plantes, utilitzant per a això espècies vegetals i altres materials; això comporta des de coneixements bàsics de botànica fins als períodes de comercialització i adquisició de la matèria primera depenent de l'època de l'any.

Cicles formatius de la família d'Agrària

TECNOLOGIA DE LA MODA

En aquesta especialitat es creen peces de vestir, aplicant coneixements en materials i accessoris, tendències de moda i color i fan el seu treball segons els paràmetres i requeriments del client o de l'empresa de moda.

Cicles formatius de la família de Tèxtil, Confecció i Pell

 

SERVEIS

PERRUQUERIA

L'alumnat d'aquesta modalitat ha de treballar el tractament i cura del cabell, incloent tots els tipus de tècniques de tall de pèl, arrissat, coloració, pentinat i disseny de barba. Els requisits són el coneixement de la moda, creativitat i imaginació, juntament amb un alt nivell tècnic, que inclou els enfocaments comercial i artístic.

Cicles formatius de la família d'Imatge Personal

ESTÈTICA

Modalitat en la qual es treballa la planificació, aplicació i comercialització de tractaments facials, corporals, per a peus i mans, i maquillatge, el coneixement dels productes i els mètodes per a la cura de la pell i el cos.

Cicles formatius de la família d'Imatge Personal

PASTISSERIA I FORN

Modalitat en la qual s'avaluen els coneixements i destreses per a elaborar i presentar productes de forn, brioixeria i pastisseria, conduint les operacions de producció, composició i decoració, en obradors i establiments de restauració.

Cicles formatius de la s famílias d'Hostaleria i Turisme i d'Indústries Alimentàries

CUINA

Competició en la qual es realitza la preparació, cuinat, realització i adreç de plats de cuina internacional: aperitius, plats freds i calents i postres. Requereix coneixements en nutrició, en mesures relacionades amb la salut i higiene són elements fonamentals en aquesta especialitat.

Cicles formatius de la família d'Hostaleria i Turisme

SERVEIS DE RESTAURANT I BAR

Exigeix un ampli coneixement de la cuina internacional, les begudes i el servei de bar. És necessari posseir un domini perfecte de les normes per a servir i conéixer la preparació dels plats i begudes que arriben a la taula del client. Els requisits bàsics són la destresa, les bones maneres, l'aplom i les habilitats pràctiques.

Cicles formatius de la família d'Hostaleria i Turisme

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA I CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Inclou les cures i vigilància de l'estat d'un malalt: cura de les condicions sanitàries de l'entorn del pacient, col·laboració en la prestació de cures psíquiques al pacient i tasques d'instrumentació en equips de salut bucodental, entre altres.

Cicles formatius de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i de Cures Auxiliars d'Infermeria