Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècniques Escultòriques en Pedra

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècniques Escultòriques en Pedra

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques en Pedra

Família professional: Escultura

Aquest professional serà capaç de

Elaborar obres escultòriques, ornamentals i decoratives en pedra a partir del propi projecte o d'un encàrrec professional determinat.

Planificar el procés de realització mitjançant la definició dels aspectes formals, funcionals, materials, estètics i de producció.

Organitzar i dur a terme les diferents fases del procés, garantint la seguretat de les operacions i realitzant els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció del producte acabat amb garantia de qualitat i seguretat.

Col·laborar amb el conservador restaurador en la identificació dels danys, en l'elaboració de la documentació gràfica i tècnica del projecte i aplicar les tècniques i els procediments idonis per a la restauració obra escultòrica en pedra, a partir de les instruccions i documentació elaborada per conservadors restauradors de béns culturals.

Duració: 2000 h

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores /curs

Crédit ECTS

Dibuix artístic

100

50

50

5

Dibuix tècnic

75

75

 

4

Volum

125

75

50

6

Història de l'escultura

50

 

50

3

Aplicacions informàtiques

75

75

 

4

Materials i tecnologia de la pedra

75

75

 

4

Projectes d'escultura en pedra

150

75

75

10

Taller d'escultura en pedra

200

100

100

12

Taller de talla en pedra

200

100

100

12

Taller de tècniques de restauració en pedra

200

100

100

12

Projecte integrat

100

 

100

12

Formació i orientació laboral

50

50

 

3

Empresa i iniciativa emprenedora

50

 

50

3

Idioma estranger

100

50

50

5

Fotografia i mitjans audiovisuals

50

 

50

3

Llenguatge plàstic contemporani en l'escultura i el disseny

50

 

50

3

Síntesi i anàlisi del dibuix aplicat en l'escultura i el disseny

200

100

100

11

Formació pràctica en empreses

150

 

150

8

Total

2000

 

 

120

 

Referència legislativa
  • Real Decreto 230/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Piedra perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico
  • Decret 14/2017, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic/a Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques en Pedra, pertanyent a la família professional artística d'Escultura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

Encarregat/da de taller de talla d'elements escultòrics, ornamentals i decoratius en pedra.

Projectista d'obres destinada a funcions escultòriques, ornamentals i decoratives en pedra.

Realitzador d'obres destinades a funcions escultòriques, ornamentals i decoratives en pedra.

Assistència tècnica en restauració d'obra en pedra.