Ensenyaments professionals Artístics i Esportius

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècniques Escultòriques en Pedra

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècniques Escultòriques en Pedra

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques en Pedra

Família professional: Escultura

Aquest professional serà capaç de

Elaborar obres escultòriques, ornamentals i decoratives en pedra a partir del propi projecte o d'un encàrrec professional determinat.

Planificar el procés de realització mitjançant la definició dels aspectes formals, funcionals, materials, estètics i de producció.

Organitzar i dur a terme les diferents fases del procés, garantint la seguretat de les operacions i realitzant els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció del producte acabat amb garantia de qualitat i seguretat.

Col·laborar amb el conservador restaurador en la identificació dels danys, en l'elaboració de la documentació gràfica i tècnica del projecte i aplicar les tècniques i els procediments idonis per a la restauració obra escultòrica en pedra, a partir de les instruccions i documentació elaborada per conservadors restauradors de béns culturals.

Duració: 2000 h

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores semanals/curs

Crédit ECTS

Dibuix artístic

100

2

2

5

Dibuix tècnic

75

3

 

4

Volum

125

3

2

6

Història de l'escultura

50

 

2

3

Aplicacions informàtiques

75

3

 

4

Materials i tecnologia de la pedra

75

3

 

4

Projectes d'escultura en pedra

150

3

3

10

Taller d'escultura en pedra

200

4

4

12

Taller de talla en pedra

200

4

4

12

Taller de tècniques de restauració en pedra

200

4

4

12

Projecte integrat

100

 

4

12

Formació i orientació laboral

50

2

 

3

Empresa i iniciativa emprenedora

50

 

2

3

Idioma estranger

100

2

2

5

Fotografia i mitjans audiovisuals

50

 

2

3

Llenguatge plàstic contemporani en l'escultura i el disseny

50

 

2

3

Síntesi i anàlisi del dibuix aplicat en l'escultura i el disseny

200

4

4

11

Formació pràctica en empreses

150

 

 

8

Total

2000

37

37

120

 

Referència legislativa
  • Real Decreto 230/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Piedra perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico
  • Decret 14/2017, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de Tècnic/a Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques en Pedra, pertanyent a la família professional artística d'Escultura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

Encarregat/da de taller de talla d'elements escultòrics, ornamentals i decoratius en pedra.

Projectista d'obres destinada a funcions escultòriques, ornamentals i decoratives en pedra.

Realitzador d'obres destinades a funcions escultòriques, ornamentals i decoratives en pedra.

Assistència tècnica en restauració d'obra en pedra.