Ensenyaments professionals Artístics i Esportius

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Il·lustració (LOE)

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Il·lustració (LOE)

Titulació: Tècnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Il·lustració

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Aquest professional serà capaç de

-Elaborar obra original d'il·lustració de qualitat formal i funcional a partir d'un projecte propi o d'un encàrrec professional determinat.

-Planificar la realització del projecte mitjançant la definició dels recursos expressius, formals, funcionals, estètics i tècnics més adequats.

-Desenvolupar les diferents fases del projecte i els controls de qualitat corresponents per a obtindre un producte final que complisca amb els objectius gràfics, comunicatius i expressius exigibles a nivell professional.

Duració: 2000 h

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores semanals/curs

Crèdit ECTS

Fonaments de la representació i l'expressió visual

100

4

 

5

Teoria de la imatge

50

2

 

3

Mitjans informàtics

100

4

 

6

Fotografia

75

3

 

4

Història de la il·lustració

100

2

2

6

Dibuix aplicat a la il·lustració

250

5

5

13

Representació espacial aplicada

100

2

2

5

Tècniques d'expressió gràfica

125

 

5

7

Producció gràfica industrial

75

 

3

4

Tècniques gràfiques tradicionals

75

 

3

4

Recursos interactius aplicats a la il·lustració

50

 

2

4

Teoria i pràctica de l'animació

75

3

 

4

Recursos tipogràfics

75

3

 

4

Projectes d'il·lustració

300

5

7

20

Projecte integrat

100

 

4

12

Formació i Orientació Laboral

50

2

 

3

Empresa i Iniciativa emprenedora

50

 

2

3

Idioma Estranger

100

2

2

5

Formació Pràctica en Empreses

150

 

 

8

Total

2000

37

37

120

 

Referència legislativa
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

-Especialista il·lustrador/dibuixant integrat en equips de comunicació visual, disseny gràfic, publicitat i mitjans audiovisuals.

-Realització d'il·lustracions i organització i supervisió de la producció.

-Creació i/o realització d'il·lustracions originals per a diferents àmbits: ciència, tècnica, arquitectura, interiorisme, moda, publicitat, disseny gràfic, productes, editorial, premsa.

-Creació i/o realització de projectes de llibres interactius i desplegables (*popups) en tres dimensions.

-Anàlisi de propostes i realització de la cerca documental i gràfica per a projectes d'il·lustració en els seus diferents àmbits.

-Realització i gestió d'activitats culturals, educatives i divulgatives relacionades amb la Il·lustració