Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècniques Escultòriques

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècniques Escultòriques

Titulació: Tècnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Tècniques Escultòriques

Família professional:Escultura

Aquest professional serà capaç de

Elaborar obra original escultòrica de qualitat tècnica i artística, a partir del propi projecte o d'un encàrrec professional determinat.

Planificar l'elaboració mitjançant la definició dels aspectes estètics, formals, funcionals, materials i de producció.

Organitzar i dur a terme les diferents fases del procés garantint la seguretat de les operacions i realitzant els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció del producte acabat.

Duració: 2000 h

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores semanals/curs

Crédit ECTS

Dibuix artístic

100

2

2

5

Dibuix tècnic

75

3

 

4

Volum

150

3

3

9

Història de l'escultura

50

 

2

3

Aplicacions informàtiques

75

3

 

4

Materials i tecnologia de l'escultura

100

2

2

5

Projectes escultórics

200

4

4

14

Taller de pedra

125

3

2

7

Taller de metall

125

3

2

7

Taller de fusta

125

3

2

7

Taller de buidatge i emmotlament

125

3

2

7

Projecte integrat

100

 

4

12

Formació i orientació laboral

50

2

 

3

Empresa i iniciativa emprenedora

50

 

2

3

Idioma estranger

100

2

2

5

Fotografia i mitjans audiovisuals

50

 

2

3

Llenguatge plàstic contemporani en l'escultura i el disseny

50

 

2

3

Síntesi i anàlisi del dibuix aplicat en l'escultura i el disseny

200

4

4

11

Formació pràctica en empreses

150

 

 

8

Total

2000

37

37

120

 

Referència legislativa
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per ales quals qualifica el títol

Encarregat de taller de producció artística d'elements ornamentals, decoratius i escultòrics.

Realitzador d'obra d'elements escultòrics destinats a funcions ornamentals i decoratives.

Projectista d'obres destinades a funcions ornamentals, decoratives i escultòriques.

Realitzador d'obra d'elements escultòrics destinats a la recuperació de patrimoni.