Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Superior de Recobriments ceràmics (LOE)

Cicle Formatiu de Grau Superior de Recobriments ceràmics (LOE)

Titulació: Tècnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Recobriments Ceràmics

Família professional: Ceràmica Artística

Aquest professional serà capaç de

Idear peces ceràmiques bidimensionals destinades a recobriments i elaborar-les mitjançant procediments de fabricació en sèrie, a partir del propi projecte o d'un encàrrec professional determinat.

Planificar el procés de realització ceràmica mitjançant la definició dels aspectes formals, funcionals, materials i de producció.

Organitzar i dur a terme les diferents fases del procés, garantint la seguretat de les operacions i realitzant els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció del producte acabat.

Duració: 2000 h: 2 cursos acadèmics, inclosa la Fase deformació pràctica en empreses, estudis o tallers

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores /curs

Crèdit ECTS

Dibuix artístic

100

100

 

5

Dibuix tècnic

75

 

75

4

Història de la ceràmica

100

50

50

6

Materials i tecnologia: Ceràmica

250

150

100

13

Mitjans informàtics

225

100

125

12

Prototips i sèries de prova

150

75

75

8

Taller de tècniques decoratives

300

150

150

15

Taller de processos de preimpressió

150

75

75

7

Projectes de recubriments ceràmics

300

200

100

27

Formació i orientació laboral

75

 

75

4

Fase de formació pràctica

100

 

100

6

Projecte integrat

100

 

100

9

Idioma estranger

75

50

25

4

Total

2000

 

 

120

 

Referència legislativa
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

Tauleller artesanal.

Creador i realitzador de taulells, rajoles i peces ceràmiques destinades a paviments

i revestiments.

Esmaltador de ceràmica i porcellana.

Tècnic en desenvolupament de prototips i sèries de prova prèvies al llançament de la producció.

Dissenyador de relleus per a recobriments ceràmics.

Dissenyador de rajoles ceràmiques.