Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Gràfica Impresa

Gràfica Impresa

Titulació: Tècnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Gràfica Impresa

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Aquest professional serà capaç de:

Proposar i realitzar solucions gràfiques per a transmetre missatges per encàrrec d'empreses, institucions o altres professionals.

Planificar el desenvolupament del projecte d'imatge gràfica des de la identificació de l'encàrrec comunicatiu, la definició dels aspectes formals i estètics, funcionals i tècnics, fins a la realització del producte gràfic acabat.

Organitzar i dur a terme les diferents fases del projecte i els corresponents controls de qualitat que garantisquen l'expressió gràfica òptima del missatge.

Duració: 2000 h: 2 cursos acadèmics, inclosa la Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores /curs

Crèdit ECTS

Fonaments de la representació i la expressió visual

100

100

5

Teoria de la imatge

50

50

3

Mitjans informàtics

175

100

75

10

Fotografia

100

100

5

Història de la imatge gràfica

75

75

4

Tipografia

175

100

75

9

Producció gràfica industrial

175

75

100

9

Tècniques d'expressió gràfica

150

 

150

7

Fonaments de disseny gràfic

100

100

5

Projectes de gràfica impresa

450

200

250

32

Projecte integrat

100

 

100

12

Formació i orientació laboral

50

50

3

Empresa i iniciativa emprenedora

50

50

3

Idioma estranger

100

50

50

5

Formació pràctica en empreses

150

150

8

Total

2000

 

 

120

 

Referència legislativa
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

 • Realització de productes gràfics publicitaris d'empreses i institucions i
 • seguiment i control de qualitat en la indústria gràfica.
 • Realització d'aplicacions vinculades a la comunicació gràfica del missatge: tanques,
 • expositors, cartells, fullets, anuncis, marxandatge i altres i els seus elements
 • associats.
 • Director d'art.
 • Creatiu.
 • Coordinador de realització.
 • Grafista expert en la selecció i ús de recursos tipogràfics per a diferents
 • aplicacions.
 • Realització d'arts finals per a la seua correcta impressió, selecció de suports i
 • acabats, anàlisis de proves de *pre-impressió, control de qualitat, postproducció.
 • Col·laborador gràfic en equips multidisciplinaris.