Arts plàstiques i disseny

Arts plàstiques i disseny

  • Finalitat

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny comprenen el conjunt d'accions formatives que capaciten per a l'exercici qualificat de les diverses professions relacionades amb l'àmbit del disseny, les arts aplicades i els oficis artístics. Constituïxen una via formativa de qualitat que s'ajusta a les necessitats del mercat laboral i als interessos d'aquelles persones amb aptituds en algun dels àmbits de l'art.

  • Estructura

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny s'ordenen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior, agrupats en famílies professionals artístiques. Al seu torn, cada família `profesional està integrada per distintes especialitats.
Cada especialitat respon a una organització modular, amb continguts especialitzats i teòric pràctics, incidint especialment en la formació pràctica.

  • Titulació

Els alumnes que superen el grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

Els alumnes que superen el grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

Novetats

Convocatòria de l’activitat de formació del professorat iMou-te

Convocatòria de l’activitat de formació del professorat iMou-te

Informació nous cicles d'arts plàstiques i disseny

Informació nous cicles d'arts plàstiques i disseny

Tancat el termini d'inscripció  de nous cicles d'arts plàstiques i disseny 

  • Cicle superior d'arts plàstiques i disseny en Còmic
  • Cicle superior d'arts plàstiques i disseny en Gràfica interactiva

Convocatòria per a la Comunitat Valenciana dels premis extraordinaris dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2021-2022

Convocatòria per a la Comunitat Valenciana dels premis extraordinaris dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2021-2022

Instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2022-2023 impartisquen ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

Instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2022-2023 impartisquen ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

— 5 articles per pàgina
Mostrant 1 - 5 de 8 resultats