Arts plàstiques i disseny

Arts plàstiques i disseny

  • Finalitat

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny comprenen el conjunt d'accions formatives que capaciten per a l'exercici qualificat de les diverses professions relacionades amb l'àmbit del disseny, les arts aplicades i els oficis artístics. Constituïxen una via formativa de qualitat que s'ajusta a les necessitats del mercat laboral i als interessos d'aquelles persones amb aptituds en algun dels àmbits de l'art.

  • Estructura

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny s'ordenen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior, agrupats en famílies professionals artístiques. Al seu torn, cada família `profesional està integrada per distintes especialitats.
Cada especialitat respon a una organització modular, amb continguts especialitzats i teòric pràctics, incidint especialment en la formació pràctica.

  • Titulació

Els alumnes que superen el grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

Els alumnes que superen el grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

Novetats

Publicació del DECRET 84/2022, de 17 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de tècnic o tècnica superiors d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Impresa, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

Publicació del DECRET 84/2022, de 17 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de tècnic o tècnica superiors d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Impresa

Publicació del DECRET 83/2022, de 17 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de tècnic o tècnica superiors d’Arts Plàstiques i Disseny en Escultura Aplicada a l’Espectacle

Publicació del DECRET 83/2022, de 17 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de tècnic o tècnica superiors d’Arts Plàstiques i Disseny en Escultura Aplicada a l’Espectacle

Documentació per a la gestió administrativa dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Documentació per a la gestió administrativa dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Concurs Nacional de Bones Pràctiques en centres docents. Convocatòria del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Concurs Nacional de Bones Pràctiques en centres docents. Convocatòria del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Termini de presesentació de sol·licituds: OBERT des del 16 de juny de 2022 fins al 12 de setembre de 2022

ENLLAÇ AL TRÀMIT

— 5 articles per pàgina
Mostrant 1 - 5 de 22 resultats