Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Superior de Gràfica Interactiva

Cicle Superior de Gràfica Interactiva

Cicle superior de Gràfica Interactiva

Titulació: Tècnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Gràfica Interactiva

Família professional: Comunicació Gràfica i Audiovisual

Aquest professional serà capaç de:

Idear i realitzar peces multimèdia de qualitat tècnica, artística i comunicativa.

Planificar i dur a terme projectes de productes interactius que integren i desenvolupen de forma òptima conceptes d'usabilitat d'interfícies, arquitectura de la informació i accessibilitat, grafisme digital, vídeo, so i uns altres en funció dels objectius comunicatius de l'encàrrec.

Organitzar i dur a terme les diferents fases del projecte i els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció d'un producte multimèdia de la qualitat exigible a nivell professional.

Duració: 2000 h: 2 cursos acdèmics, inclosa la Fase de formació pràctica en empreses , estudis o tallers.

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores /curs

Crèdit ECTS

Fonaments de la representació i la expressió visual

100

100

 

5

Teoria de la imatge

50

50

 

3

Mitjans informàtics

100

100

 

6

Fotografia

75

75

 

4

Història de la imatge audiovisual i multimèdia

75

 

75

4

Recursos gràfics i tipogràfics

150

75

75

7

Llenguatge de programació

175

175

 

8

Interficies gràfiques d'usuari

250

75

175

13

Postproducció fotogràfica

75

 

75

4

Llenguatge i tecnologia audiovisual

200

50

150

11

Projectes de gràfica interactiva

300

125

175

24

Formació i orientació laboral

50

50

 

3

Empresa i iniciativa emprenedora

50

 

50

3

Idioma estranger

100

50

50

5

Projecte integrat

100

 

100

12

Formació pràctica en empreses

150

 

150

8

Total

2000

925

1075

120

 

Referència legislativa
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

Realització de productes interactius mitjançant instruments i metodologies web i multimèdia, per a diferents objectius comunicatius requerits per empreses o institucions.

Disseny i desenvolupament Web.

Domini de les eines de creació, programació i gestió en entorns gràfics i multimèdia.

Creació i producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d'interfícies.

Col·laboració especialista en realització multimèdia en equips multidisciplinaris.

Gestió de projectes multimèdia en equip multidisciplinari.