Música i Dansa

Música i Dansa

Els ensenyaments artístics de musica i dansa són el conjunt d'ensenyaments del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música i de la dansa. Són ensenyaments artístics de musica i dansa:

Grau elemental Grau Professional
· Els ensenyaments elementals de Música i Dansa · Els ensenyaments professionals de Música i Dansa


Per a conèixer la seua estructura i titulació, feu clic ací.

Hi ha la possibilitat de cursar estudis de Música o Dansa en escoles d'ensenyaments artistics no formals, és a dir, que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.

NOVETATS

Convocatòria beques 2023-2024

Convocatòria beques 2023-2024

Les beques generals per al curs 2023/2024 es podran sol·licitar des del 27 de març  fins al 17 de maig de 2023

MÉS INFORMACIÓ  en https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

Programa intensiu d'immersió lingüística en anglés a Espanya durant el mes de juliol de 2023.

Programa intensiu d'immersió lingüística en anglés a Espanya durant el mes de juliol de 2023.

Reial decret 14/2023, de 17 de gener pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat...

Reial decret 14/2023, de 17 de gener pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat...

Acord d'integració en la xarxa de centres públics de la Generalitat diversos conservatoris professionals de Música i Dansa

Acord d'integració en la xarxa de centres públics de la Generalitat diversos conservatoris professionals de Música i Dansa

Convalidacions

Convalidacions

Amb l’aprovació de Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, es fa necessari l’actualització de les convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat

En relació amb aquestes convalidacions el Ministeri d’Educació i Formació Professional està actualment tramitant el Projecte de reial decret pel qual es modifica el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l'Educació secundària obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació física han de tindre la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa, que es pot consultar en l’enllaç següent:

Dins de les seues competències, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport aprovarà la corresponent normativa en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, una vegada estiga publicat aquest projecte de reial decret.

 

— 5 articles per pàgina
Mostrant 1 - 5 de 16 resultats