Música i Dansa

Música i Dansa

Els ensenyaments artístics de musica i dansa són el conjunt d'ensenyaments del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música i de la dansa. Són ensenyaments artístics de musica i dansa:

Grau elemental Grau Professional
· Els ensenyaments elementals de Música i Dansa · Els ensenyaments professionals de Música i Dansa


Per a conèixer la seua estructura i titulació, feu clic ací.

Hi ha la possibilitat de cursar estudis de Música o Dansa en escoles d'ensenyaments artistics no formals, és a dir, que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.

NOVETATS

Convocatòria de l’activitat de formació del professorat iMou-te

Convocatòria de l’activitat de formació del professorat iMou-te

Tràmit d’informació pública del projecte de decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Música a la Comunitat Valenciana

Tràmit d’informació pública del projecte de decret, del Consell, pel qual s l’ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Música a la Comunitat Valenciana

Tràmit d’informació pública del projecte de decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa a la Comunitat Valenciana.

Tràmit d’informació pública del projecte de decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa a la Comunitat Valenciana.

Informació pública del projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual s’aproven les bases reguladores de concessió de les subvencions a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d’ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de Música i de Dansa

Informació pública del projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual s’aproven les bases reguladores de concessió de les subvencions a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d’ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de Música i de Dansa

Trobada de la xarxa de Conservatoris de la GVA

Trobada de la xarxa de Conservatoris de la GVA

 

Trobada de la xarxa de Conservatoris professionals de la GVA 🎶🎼🎻🩰

Data: 2 de desembre de 2022 

Lloc de realització: Auditori del Mercat de Cullera

Nº places: 100 . Inscripció: OBERTA 

Inscripció  en CEFIRE Formació Professional